Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 452/Δ/30.10.2018

  • 31/10/2018

Απόφ. 61233 Οριστικοποίηση προκαταρκτικής γραμμής αιγιαλού (ΠΟΑ) στην...

Περισσότερα

ΦΕΚ 452/Δ/30.10.2018

  • 31/10/2018

Απόφ. 61230 Οριστικοποίηση προκαταρκτικής γραμμής αιγιαλού (ΠΟΑ) στην...

Περισσότερα

ΦΕΚ 452/Δ/30.10.2018

  • 31/10/2018

Απόφ. 61232 Οριστικοποίηση προκαταρκτικής γραμμής αιγιαλού (ΠΟΑ) στην...

Περισσότερα

ΦΕΚ 452/Δ/30.10.2018

  • 31/10/2018

Απόφ. 61234 Οριστικοποίηση προκαταρκτικής γραμμής αιγιαλού (ΠΟΑ) στην...

Περισσότερα

ΦΕΚ 452/Δ/30.10.2018

  • 31/10/2018

Απόφ. 61237 Οριστικοποίηση προκαταρκτικής γραμμής αιγιαλού (ΠΟΑ) στην...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4811/Β/30.10.2018

  • 31/10/2018

Απόφ. 58790/20628 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4850/Β/31.10.2018

  • 31/10/2018

Απόφ. ΕΥΔΕ/ΚΣΕΣΠ/Β/Φ21/7321 Έγκριση ανάθεσης διαδικασίας σύναψης του Έργου «Οδικός...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4850/Β/31.10.2018

  • 31/10/2018

Απόφ. ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ. 179988 Τροποποίηση της αριθμ. ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ.184573/ 13.12.2017 (ΦΕΚ Β΄ 4488)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4859/Β/31.10.2018

  • 31/10/2018

Απόφ. 83402/1217/Φ2 Σύσταση κλιμακίου επίβλεψης της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4822/Β/30.10.2018

  • 31/10/2018

Απόφ. 17352 Τροποποίηση της αριθμ. 216/08-01-2015 απόφασης Υπουργού Τουρισμού...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.