Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 3334/Β/18.08.2018

  • 16/8/2018

Απόφ. 642/2018 Τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3389/Β/10.08.2018

  • 16/8/2018

Απόφ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ. 8871/Α362 Ορισμός νέας προθεσμίας υποβολής αιτήσεων σχετικά με τη...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3389/Β/10.08.2018

  • 16/8/2018

Απόφ. ΔΝΣα/55326/Φ.2.2.1 Άρση αμφισβητήσεων και καθορισμός αρμόδιων υπηρεσιών του...

Περισσότερα

ΦΕΚ 286/Δ/10.08.2018

  • 16/8/2018

Απόφ. 131485 Καθορισμός ορίων αιγιαλού-παραλίας στην θέση «ΚΛΙΜΑ» Τ.Κ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3327/Β/10.08.2018

  • 14/8/2018

Απόφ. 2002 Τροποποίηση της 1215/18-03-2015 (ΦΕΚ 608/Β΄/15-04-2015) απόφασης Συγκρότησης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3327/Β/10.08.2018

  • 14/8/2018

Απόφ. 1317 Ορισμός της Αστικής Αρχής Δήμου Κέρκυρας ως Ενδιάμεσου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 149/Α/10.08.2018

  • 10/8/2018

Επείγοντα μέτρα για την εκτέλεση πράξεων κατεδάφισης και...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3268/Β/08.08.2018

  • 10/8/2018

Απόφ. 2666/1413 Κανονισμός αναθέσεως και εκτελέσεως έργων, μελετών και...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3269/Β/08.08.2018

  • 10/8/2018

Απόφ. 2652/1384 Κανονισμός αναθέσεως καί εκτελέσεως εκκλησιαστικών έργων,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3394/Β/10.08.2018

  • 10/8/2018

Απόφ. 2/60545/ΔΛΓΚ Τροποποίηση απόφασης περί σύστασης ειδικού λογαριασμού...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.