Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 4910/Β/02.11.2018

  • 5/11/2018

Απόφ. 79571/26752 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4913/Β/02.11.2018

  • 5/11/2018

Απόφ. 109034 Τροποποίηση της αριθμ. 91354/2017 (Β’ 2983) απόφασης του Υπουργού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4934/Β/05.11.2018

  • 5/11/2018

Απόφ. Δ13/οικ. 54905-2718 Τροποποίηση της 60134/786/2017 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 259/ΑΑΠ/01.11.2018

  • 2/11/2018

Απόφ. 6708 Έγκριση Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 260/ΑΑΠ/01.11.2018

  • 2/11/2018

Απόφ. 3653 Αναγνώριση οδού ως προϋφιστάμενη του 1923 εκτός σχεδίου και...

Περισσότερα

ΦΕΚ 260/ΑΑΠ/01.11.2018

  • 2/11/2018

Απόφ. 146510/3199 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Νέας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 260/ΑΑΠ/01.11.2018

  • 2/11/2018

Απόφ. Π.Δ.19-10-18 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4890/Β/01.11.2018

  • 2/11/2018

Απόφ. 1198 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για...

Περισσότερα

ΦΕΚ 461/Δ/01.11.2018

  • 2/11/2018

Απόφ. 2741 Καθορισμός επιτρεπόμενης χρήσης γης του τεμαχίου αριθμ....

Περισσότερα

ΦΕΚ 462/Δ/01.11.2018

  • 2/11/2018

Απόφ. 86074/8573 Καθορισμός των οριογραμμών παραλίας και παλαιού αιγιαλού...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.