Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 262/ΑΑΠ/06.11.2018

  • 7/11/2018

Απόφ. 5340 Δέσμευση ζώνης διέλευσης οδού κατ’ εφαρμογή του άρθρου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 262/ΑΑΠ/06.11.2018

  • 7/11/2018

Απόφ. 5364 Δέσμευση ζώνης διέλευσης οδού κατ’ εφαρμογή του άρθρου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4943/Β/06.11.2018

  • 7/11/2018

Απόφ. ΕΥΔΕ/ΚΣΕΣΠ/Φ1/οικ.7226 Έγκριση ανάθεσης διαδικασίας σύναψης του Έργου «Αντιπλημμυρική...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4945/Β/06.11.2018

  • 7/11/2018

Απόφ. 19 Εκχώρηση αρμοδιότητας έγκρισης σκοπιμότητας δαπάνης για...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4947/Β/06.11.2018

  • 7/11/2018

Απόφ. 88352/29166 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4966/Β/07.11.2018

  • 7/11/2018

Απόφ. 218/05.10.2018 ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 187/Α/05.11.2018

  • 6/11/2018

Απόφ. 99 Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4930/Β/05.11.2018

  • 6/11/2018

Απόφ. 758 Τροποποίηση της με αριθμ. Φ14/02/184780/899/ 18.12.2017 (ΦΕΚ 4588/τ.Β΄/27.12.2018)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 261/ΑΑΠ/02.11.2018

  • 5/11/2018

Απόφ. 182359/2742 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως...

Περισσότερα

ΦΕΚ 261/ΑΑΠ/02.11.2018

  • 5/11/2018

Απόφ. 208990 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο ΟΤ...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.