Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 5065/Β/13.11.2018

  • 13/11/2018

Απόφ. 191381/Z1 Τροποποίηση - ως προς τους δικαιούχους μετεγγραφής και...

Περισσότερα

ΦΕΚ 466/Δ/07.11.2018

  • 13/11/2018

Διόρθωση σφάλματος στην 195520/25-09-2018 απόφαση του Συντονιστή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 263/ΑΑΠ/08.11.2018

  • 12/11/2018

Απόφ. 4463 Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου του πέτρινου τοίχου, απομεινάρι...

Περισσότερα

ΦΕΚ 263/ΑΑΠ/08.11.2018

  • 12/11/2018

Απόφ. 4464 Χαρακτηρισμός ως διατηρητέων επτά (7) κτιρίων που βρίσκονται...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4992/Β/09.11.2018

  • 12/11/2018

Απόφ. 1140 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5018/Β/12.11.2018

  • 12/11/2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠ/71099/67 Καθορισμός των ειδών και των ποσών των παραβόλων που απαιτούνται...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4982/Β/08.11.2018

  • 9/11/2018

Απόφ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/10087/Α36 Παράταση της επιδότησης ενοικίου ή συγκατοίκησης για την...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4991/Β/09.11.2018

  • 9/11/2018

Απόφ. 14879/2018 Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπ΄αριθμ. 42800/5-12-2012 κοινής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4986/Β/08.11.2018

  • 8/11/2018

Απόφ. 3122.1-Τ72/76052/2018 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση Λιμενικών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4968/Β/07.11.2018

  • 8/11/2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/77103/707 Κατάρτιση Μητρώου Ελεγκτών Δόμησης .(1)...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.