Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 200/Α/12.12.2019

  • 12/12/2019

Απόφ. Πράξη 43 της 11-12-2019 Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Κυβερνητικής Επιτροπής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4519/Β/10.12.2019

  • 11/12/2019

Απόφ. 1093/2019 Έγκριση των τιμών των παραμέτρων που υπεισέρχονται στον...

Περισσότερα

ΦΕΚ 733/Δ/11.12.2019

  • 11/12/2019

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ΤΠΔΝΣΜΜΤΠΙΤ/486153/50656/3740/1140 Χαρακτηρισμός ως νεότερου μνημείου, του κτιρίου φερόμενης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 737/Δ/11.12.2019

  • 11/12/2019

Απόφ. 134218 ΕΞ 2019 Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για τη σύσταση υπόγειας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4530/Β/11.12.2019

  • 11/12/2019

Απόφ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./8813/Α325 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4545/Β/11.12.2019

  • 11/12/2019

Απόφ. 87473 Σύσταση Τομέα Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4549/Β/11.12.2019

  • 11/12/2019

Απόφ. Υ 148 Σύσταση Επιτροπής για τη σύνταξη Εθνικού Σχεδίου Ανασυγκρότησης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4508/Β/09.12.2019

  • 10/12/2019

Απόφ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./9979/Α325 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4509/Β/09.12.2019

  • 10/12/2019

Απόφ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./9016/Α325 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 717/Δ/09.12.2019

  • 10/12/2019

Απόφ. 154847/3314 ...

Περισσότερα

© 1997 - 2019 Domiki.gr All rights reserved.