Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 6090/Β/31.12.2020

  • 20/1/2021

Απόφ. 8495 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 133/Β/19.01.2021

  • 20/1/2021

Απόφ. 21947 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αρ.457959/1-7-2020 απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 138/Β/20.01.2021

  • 20/1/2021

Απόφ. Α.1007 Καθορισμός ειδικών θεμάτων και λεπτομερειών εφαρμογής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 6048/Β/31.12.2020

  • 19/1/2021

Απόφ. 4008 1η τροποποίηση της απόφασης ορισμού της «Διεύθυνσης Ενδιάμεσου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 6085/Β/31.12.2020

  • 19/1/2021

Απόφ. 4022 Ορισμός του «Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΕΑΤΑ Α.Ε.» και...

Περισσότερα

ΦΕΚ 6103/Β/31.12.2020

  • 19/1/2021

Απόφ. 4028 1η Τροποποίηση της υπ’ αρ. 379/07-02-2018 ορθή επανάλ. (ΑΔΑ: 7ΧΟΤ7Λ7-...

Περισσότερα

ΦΕΚ 6086/Β/31.12.2020

  • 19/1/2021

Απόφ. 110163 Έγκριση της υπ’ αρ. 87/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 135/Β/19.01.2021

  • 19/1/2021

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/1470/17 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/112232/1033/20-11-2020 κοινής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 6076/Β/31.12.2020

  • 18/1/2021

Απόφ. 14847 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 6084/Β/31.12.2020

  • 18/1/2021

Απόφ. 4030 Ορισμός του «Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.