Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 267/ΑΑΠ/13.11.2018

  • 14/11/2018

Απόφ. 4448 Καθορισμός συμπληρωματικών όρων και περιορισμών δόμησης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 267/ΑΑΠ/13.11.2018

  • 14/11/2018

Απόφ. Π.Δ.19-10-18 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5090/Β/14.11.2018

  • 14/11/2018

Απόφ. 9901 Τρίτη τροποποίηση του καθορισμού πλαισίου εφαρμογής των...

Περισσότερα

ΦΕΚ 473/Δ/13.11.2018

  • 14/11/2018

Απόφ. 9273 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος του ρέματος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 192/Α/14.11.2018

  • 14/11/2018

Απόφ. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4575 Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/50/ΕΕ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5045/Β/13.11.2018

  • 14/11/2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/73705/670 Λειτουργία, τήρηση, επικαιροποίηση και περαιτέρω ανάπτυξη...

Περισσότερα

ΦΕΚ 191/Α/13.11.2018

  • 13/11/2018

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4574 Κύρωση της σύμβασης παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5012/Β/12.11.2018

  • 13/11/2018

Απόφ. Δ21/1196/Φ.Β02.04 Ανάθεση του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5015/Β/12.11.2018

  • 13/11/2018

Απόφ. 61190 Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5031/Β/13.11.2018

  • 13/11/2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/78625/4900 Σύσταση και συγκρότηση μη αμειβόμενης επιτροπής έγκρισης...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.