Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 298/Δ/22.08.2018

  • 23/8/2018

Απόφ. 146648 Οριστικοποίηση προκαταρκτικής γραμμής αιγιαλού (Π.Ο.Α.)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3524/Β/21.08.2018

  • 23/8/2018

Απόφ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/686/οικ.28898 Καθορισμός: α) των φορέων υποδοχής β) των απαιτούμενων δικαιολογητικών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3538/Β/21.08.2018

  • 23/8/2018

Απόφ. 857 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3572/Β/22.08.2018

  • 23/8/2018

Απόφ. 5761/114347 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3583/Β/23.08.2018

  • 23/8/2018

Απόφ. 3122.1-Τ53/61494/2018 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκπόνηση της μελέτης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3583/Β/23.08.2018

  • 23/8/2018

Απόφ. 2 / 53483/ ΔΕΦ Έγκριση Επιχειρησιακού Σχεδίου 2019-2022 του φορέα του Κεφ....

Περισσότερα

ΦΕΚ 3600/Β/23.08.2018

  • 23/8/2018

Απόφ. 983/2018 Τροποποίηση - Συμπλήρωση της αριθμ. 977/ 07.08.2018 απόφασης του...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3584/Β/23.08.2018

  • 23/8/2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/54336/486 Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης.(1)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 171/ΑΑΠ/21.08.2018

  • 22/8/2018

Απόφ. 13-08-18 Έγκριση γενικού σχεδιασμού μαρίνας Χίου. (1)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 172/ΑΑΠ/21.08.2018

  • 22/8/2018

Απόφ. 13-08-18 Έγκριση γενικού σχεδιασμού μαρίνας Αλίμου.(1)...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.