Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 150/ΑΑΠ/27.07.2018

  • 27/7/2018

Απόφ. 18-06-18 Έγκριση αναθεώρησης του ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 266/Δ/25.07.2018

  • 27/7/2018

Απόφ. 8810/85405 Επανακαθορισμός των ορίων αιγιαλού - παραλίας και καθορισμού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 147/ΑΑΠ/25.07.2018

  • 27/7/2018

Απόφ. 74995 Άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης με τροποποίηση του εγκεκριμένου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 147/ΑΑΠ/25.07.2018

  • 27/7/2018

Απόφ. 39877/879 Τροποποίηση της Πολεοδομικής Μελέτης του Οικοδομικού Συνεταιρισμού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 148/ΑΑΠ/25.07.2018

  • 27/7/2018

Απόφ. 122960 Έγκριση της 22/2018 (ΑΔΑ:6ΞΕΕΟΕΘΔ-97Ν), σε ορθή επανάληψη, απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 148/ΑΑΠ/25.07.2018

  • 27/7/2018

Απόφ. 238 Aνάκληση της υπ’ αρ. 17655/25-11-2005 υπουργικής απόφασης «Έγκριση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3001/Β/25.07.2018

  • 26/7/2018

Απόφ. 39278/1823 Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3017/Β/26.07.2018

  • 26/7/2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/47426/6888 Τροποποίηση της αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/27623/ 1752/25.4.2018 απόφασης του...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3019/Β/26.07.2018

  • 26/7/2018

Απόφ. οικ./617/ΓΔζ1 ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3019/Β/26.07.2018

  • 26/7/2018

Απόφ. ΠΟΛ. 1143 Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.