Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 4051/Β/17.09.2018

  • 19/9/2018

Απόφ. 46417 Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτε- ρικής Υπηρεσίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4069/Β/17.09.2018

  • 19/9/2018

Απόφ. ΔΥδρογ/Δ/οικ. 177644 Τροποποίηση της οικ. 170378/13-01-2016 απόφασης του Υπουργού ΠΕΝ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4087/Β/18.09.2018

  • 19/9/2018

Απόφ. 955 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 52 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 339/Δ/17.09.2018

  • 19/9/2018

Απόφ. 4223 Καθορισμός οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας στη θέση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 340/Δ/17.09.2018

  • 19/9/2018

Απόφ. 11807 Kαθορισμός για πρώτη φορά της οριογραμμής αιγιαλού στα...

Περισσότερα

ΦΕΚ 343/Δ/17.09.2018

  • 19/9/2018

Απόφ. 9593 Καθορισμός οριστικής οριογραμής αιγιαλού - παραλίας στη...

Περισσότερα

ΦΕΚ 344/Δ/17.09.2018

  • 19/9/2018

Απόφ. 9977 Καθορισμός για πρώτη φορά των ορίων αιγιαλού - παραλίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 345/Δ/17.09.2018

  • 19/9/2018

Απόφ. 5214 Επικύρωση έκθεσης για τον καθορισμό των οριογραμμών αιγιαλού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 346/Δ/17.09.2018

  • 19/9/2018

Απόφ. 5215 Επικύρωση έκθεσης για τον καθορισμό των οριογραμμών αιγιαλού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 347/Δ/17.09.2018

  • 19/9/2018

Απόφ. 5213 Επικύρωση έκθεσης για τον καθορισμό των οριογραμμών αιγιαλού...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.