Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 5129/Β/15.11.2018

  • 15/11/2018

Απόφ. 3122.1-Τ26/82514/2018 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκπόνηση των μελετών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5129/Β/15.11.2018

  • 15/11/2018

Απόφ. 188423/Ζ1 Καθορισμός των εδρών Σχολών και Τμημάτων του Πανεπιστημίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 474/Δ/14.11.2018

  • 15/11/2018

Απόφ. 64322 Επικύρωση έκθεσης για τον καθορισμό ορίων αιγιαλού και...

Περισσότερα

ΦΕΚ 475/Δ/14.11.2018

  • 15/11/2018

Απόφ. 6337 Επανακαθορισμός αιγιαλού-παραλίας στην περιοχή Λιμένος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 476/Δ/14.11.2018

  • 15/11/2018

Απόφ. 64320 Επικύρωση έκθεσης για τον επανακαθορισμό ορίων αιγιαλού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5081/Β/14.11.2018

  • 15/11/2018

Απόφ. 175108 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 265/ΑΑΠ/13.11.2018

  • 14/11/2018

Απόφ. Π.Δ.18-10-18 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα ΟΤ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 265/ΑΑΠ/13.11.2018

  • 14/11/2018

Απόφ. Π.Δ.11-10-18 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στην...

Περισσότερα

ΦΕΚ 266/ΑΑΠ/13.11.2018

  • 14/11/2018

Απόφ. Π.Δ.19-10-18 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 266/ΑΑΠ/13.11.2018

  • 14/11/2018

Απόφ. 119704 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ....

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.