Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 5259/Β/23.11.2018

  • 23/11/2018

Απόφ. ΠΟΛ: 1208 Διαβίβαση δεδομένων των παραστατικών πωλήσεων που εκδίδονται...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5217/Β/21.11.2018

  • 22/11/2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/70649/3708 Καθορισμός της ημερομηνίας μέχρι την οποία είναι επιτρεπτή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5217/Β/21.11.2018

  • 22/11/2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/70647/3707 Καθορισμός της ημερομηνίας μέχρι την οποία είναι επιτρεπτή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 273/ΑΑΠ/20.11.2018

  • 21/11/2018

Απόφ. ΔΠΧΣ 4111 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δράμας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 274/ΑΑΠ/20.11.2018

  • 21/11/2018

Απόφ. 67249 Κύρωση τμήματος υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5199/Β/20.11.2018

  • 21/11/2018

Απόφ. 4296/2245 Ανάθεση και εκτέλεση υπό της Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5132/Β/16.11.2018

  • 20/11/2018

Απόφ. Δ11/οικ.58769/2522 Τροποποίηση της αριθμ Δ11/οικ. 21568/620/ 12-4-2018 κοινή υπουργική...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5132/Β/16.11.2018

  • 20/11/2018

Απόφ. Δ1(δ)/ΓΠ οικ 86851 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ. 154949/2010 υπουργικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5143/Β/16.11.2018

  • 20/11/2018

Απόφ. 20336 Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) του...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5207/Β/20.11.2018

  • 20/11/2018

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΤΠΑΑΕ/583276/23085/3149/734 Τροποποίηση της αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΠΑΑΕ/ 408113/21902/2725/603/4-10-2017...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.