Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 278/ΑΑΠ/26.11.2018

  • 28/11/2018

Απόφ. Π.Δ. 25-10-18 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 278/ΑΑΠ/26.11.2018

  • 28/11/2018

Απόφ. 3846 Αναγνώριση οδού ως κύριας δημοτικής της οδού που ενώνει...

Περισσότερα

ΦΕΚ 279/ΑΑΠ/26.11.2018

  • 28/11/2018

Απόφ. 505555(1773) Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού Σχεδίου στο Ο.Τ. 107...

Περισσότερα

ΦΕΚ 280/ΑΑΠ/26.11.2018

  • 28/11/2018

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ΤΠΔΝΣΜΜΤΠΙΤ/461548/47563/4186/1526 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του κτηρίου φερ. ιδιοκτησίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 280/ΑΑΠ/26.11.2018

  • 28/11/2018

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/523347/373658/6884/2776 Χαρακτηρισμός του Ι. Ν. Ζωοδόχου Πηγής στον οικισμό Μεγαλοχωρίου,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 280/ΑΑΠ/26.11.2018

  • 28/11/2018

Απόφ. 272952/5115 Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού Σχεδίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 281/ΑΑΠ/26.11.2018

  • 28/11/2018

Απόφ. 3992 Αναγνώριση οδού ως προϋφιστάμενης του ‘23 εκτός σχεδίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 281/ΑΑΠ/26.11.2018

  • 28/11/2018

Απόφ. ΠΔ. 09-11-18 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του παραδοσιακού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5298/Β/26.11.2018

  • 28/11/2018

Απόφ. 347/2/01.11.2018 Τροποποίηση της 229/2/18.11.2016 (Β 3923) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο:...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5310/Β/27.11.2018

  • 28/11/2018

Απόφ. 2189/2043 Ανάθεση και εκτέλεση παρά της Ιεράς Μητροπόλεως Φλωρίνης,...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.