Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 3425/Β/17.08.2018

  • 17/8/2018

Απόφ. 82995 Τροποποίηση της αριθμ. 8938/24-1-2018 υπουργικής απόφασης «Κατανομή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3430/Β/17.08.2018

  • 17/8/2018

Απόφ. 178065 Κανονισμός Αδειών Φυσικού Αερίου.(1)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3429/Β/17.08.2018

  • 17/8/2018

Απόφ. 56524/19843 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3429/Β/17.08.2018

  • 17/8/2018

Απόφ. 59355-20847 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3334/Β/18.08.2018

  • 16/8/2018

Απόφ. 643/2018 Πλαίσιο Ανάπτυξης Απομακρυσμένων Δικτύων Διανομής με χρήση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3334/Β/18.08.2018

  • 16/8/2018

Απόφ. 642/2018 Τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3389/Β/10.08.2018

  • 16/8/2018

Απόφ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ. 8871/Α362 Ορισμός νέας προθεσμίας υποβολής αιτήσεων σχετικά με τη...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3389/Β/10.08.2018

  • 16/8/2018

Απόφ. ΔΝΣα/55326/Φ.2.2.1 Άρση αμφισβητήσεων και καθορισμός αρμόδιων υπηρεσιών του...

Περισσότερα

ΦΕΚ 286/Δ/10.08.2018

  • 16/8/2018

Απόφ. 131485 Καθορισμός ορίων αιγιαλού-παραλίας στην θέση «ΚΛΙΜΑ» Τ.Κ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3327/Β/10.08.2018

  • 14/8/2018

Απόφ. 2002 Τροποποίηση της 1215/18-03-2015 (ΦΕΚ 608/Β΄/15-04-2015) απόφασης Συγκρότησης...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.