Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 204/Α/06.12.2018

  • 7/12/2018

Απόφ. Π.Δ. 106 Αναγνώριση οικισμού «Πορεία» του Δήμου Καστοριάς ως Τοπικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5465/Β/06.12.2018

  • 7/12/2018

Απόφ. 121430 Καθορισμός προϋποθέσεων, όρων και δικαιολογητικών για...

Περισσότερα

ΦΕΚ 288/ΑΑΠ/04.12.2018

  • 5/12/2018

Απόφ. 254533/4558 Μη έγκριση τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου για άρση ρυμοτομικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 288/ΑΑΠ/04.12.2018

  • 5/12/2018

Απόφ. 19530 Τροποποίηση σχεδίου πόλης στο Ο.Τ. 1248 της συνοικίας Αγίων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5421/Β/04.12.2018

  • 5/12/2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/78222/348 Τροποποίηση της οικ.170375/13-01-2016 απόφασης του Υπουργού ΠΕΝ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5425/Β/04.12.2018

  • 5/12/2018

Απόφ. 69402 Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5430/Β/04.12.2018

  • 5/12/2018

Απόφ. 2132.17/80476/18 Διαδικασία σφράγισης και αποσφράγισης επιχειρήσεων ή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5431/Β/04.12.2018

  • 5/12/2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΒΟ/82377/265 Κατάργηση μεταλλειοκτησίας επί της υπ’ αριθ. 29 Παραχώρησης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5431/Β/04.12.2018

  • 5/12/2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΒΟ/82360/262 Κατάργηση μεταλλειοκτησίας επί της υπ’ αριθ. 74 παραχώρησης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5431/Β/04.12.2018

  • 5/12/2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΒΟ/82365/263 Κατάργηση μεταλλειοκτησίας επί των υπ’ αριθ. 156, 157, 244, 246,...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.