Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 5501/Β/07.12.2018

  • 10/12/2018

Απόφ. 3496 Ορισμός της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5529/Β/10.12.2018

  • 10/12/2018

Απόφ. Γ.Π./Δ12/οικ.64662/1976 Χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης σε άτομα που υπέστησαν...

Περισσότερα

ΦΕΚ 500/Δ/06.12.2018

  • 10/12/2018

Απόφ. 67254 Επικύρωση των οριογραμμών τμήματος υδατορέματος Αγίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5459/Β/06.12.2018

  • 7/12/2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/36928/2227 Τροποποίηση της H.Π. 23615/651/Ε.103/8-5-2014 κοινής υπουργικής απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5459/Β/06.12.2018

  • 7/12/2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/76076/275 Τροποποίηση της οικ. 170374/13-01-2016 απόφασης του Υπουργού ΠΕΝ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5503/Β/07.12.2018

  • 7/12/2018

Απόφ. 70633 Στεγαστική αποκατάσταση παλιννοστούντων ομογενών από...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5503/Β/07.12.2018

  • 7/12/2018

Απόφ. Δ.15/Δ΄/63100/1742 Ρύθμιση τρεχουσών και καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 504/Δ/07.12.2018

  • 7/12/2018

Απόφ. 70212 Καθορισμός ορίων αιγιαλού στην παραλιακή περιοχή «Άγιος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 505/Δ/06.12.2018

  • 7/12/2018

Απόφ. 70213 Καθορισμός ορίων αιγιαλού στην παραλιακή περιοχή «Άγιος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 204/Α/06.12.2018

  • 7/12/2018

Απόφ. 73143/ΤΔ 7200 Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 3 του π.δ. 209/1998 για το σύνολο...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.