Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 226/ΑΑΠ/10.10.2018

  • 12/10/2018

Απόφ. 4180 Χαρακτηρισμός ως διατηρητέων δύο κτιρίων που βρίσκονται...

Περισσότερα

ΦΕΚ 227/ΑΑΠ/12.10.2018

  • 12/10/2018

Απόφ. 12-09-18 Χαρακτηρισμός και οριοθέτηση έκτασης για τη δημιουργία...

Περισσότερα

ΦΕΚ 227/ΑΑΠ/12.10.2018

  • 12/10/2018

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ 425100/306822ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/5841/2386 Οριοθέτηση του χαρακτηρισμένου ως ιστορικού τόπου του...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4498/Β/11.10.2018

  • 12/10/2018

Απόφ. 66169 / 23238 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4499/Β/11.10.2018

  • 12/10/2018

Απόφ. ΑΤΣΜΔΕ 0002334 ΕΞ 2018 Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 413/Δ/10.10.2018

  • 12/10/2018

Απόφ. 195520 Επανακαθορισμός ορίων αιγιαλού,παραλίας και παλαιού αιγιαλού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 413/Δ/10.10.2018

  • 12/10/2018

Απόφ. 171345 Επικύρωση καθορισμού οριοθέτησης τμήματος ρέματος ΛΥΚΟΡΑΧΙΤΗΣ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 414/Δ/12.10.2018

  • 12/10/2018

Απόφ. 15327 Οριστικοποίηση προκαταρκτικής γραμμής αιγιαλού (Π.Ο.Α.)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 178/Α/11.10.2018

  • 11/10/2018

Απόφ. 4568 Θέματα υδατοδρομίων, αστικών οδικών μεταφορών και λοιπές...

Περισσότερα

ΦΕΚ 179/Α/11.10.2018

  • 11/10/2018

Απόφ. 4569 I) Κεντρικά Αποθετήρια Τίτλων, II) Προσαρμογή της Ελληνικής...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.