Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 293/ΑΑΠ/10.12.2018

  • 11/12/2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/82593/4300 Χαρακτηρισμός ως διατηρητέων δύο (2) κτιρίων που βρίσκονται...

Περισσότερα

ΦΕΚ 293/ΑΑΠ/10.12.2018

  • 11/12/2018

Απόφ. 168281/3635 Τροποποίηση ορίων οικισμού Δολιανών, Δήμου Πωγωνίου.(3)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 293/ΑΑΠ/10.12.2018

  • 11/12/2018

Απόφ. Π.Δ.20-11-18 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του παραδοσιακού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5558/Β/11.12.2018

  • 11/12/2018

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΥΕΦ/618671/41570/36094/1660 Παράταση προθεσμίας λήξης εκκαθάρισης και θητείας εκκαθαριστή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5565/Β/11.12.2018

  • 11/12/2018

Απόφ. 2596 Ορισμός της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 509/Δ/10.12.2018

  • 11/12/2018

Απόφ. 71876 Οριστικοποίηση προκαταρκτικής γραμμής αιγιαλού (Π.Ο.Α.)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 509/Δ/10.12.2018

  • 11/12/2018

Απόφ. 71900 Οριστικοποίηση προκαταρκτικής γραμμής αιγιαλού (Π.Ο.Α.)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 208/Α/11.12.2018

  • 11/12/2018

Απόφ. 4582 Θεματικός τουρισμός – Ειδικές μορφές τουρισμού – Ρυθμίσεις...

Περισσότερα

ΦΕΚ 290/ΑΑΠ/06.12.2018

  • 10/12/2018

Απόφ. 70166/5.36.β4 Κύρωση τμήματος δικτύου κοινοχρήστων χώρων στον οικισμό...

Περισσότερα

ΦΕΚ 290/ΑΑΠ/06.12.2018

  • 10/12/2018

Απόφ. 272958/5116 Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού Σχεδίου...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.