Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 297/ΑΑΠ/12.12.2018

  • 12/12/2018

Απόφ. 72199 Αναγνώριση τμήματος οδού ως προϋφιστάμενου του 1923, σε εκτός...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5599/Β/12.12.2018

  • 12/12/2018

Απόφ. 1279 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5582/Β/12.12.2018

  • 12/12/2018

Απόφ. Δ12/ΓΠ.οικ. 62866/1832 Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Στεγών Υποστηριζόμενης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5588/Β/12.12.2018

  • 12/12/2018

Απόφ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.14531/Α321 Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5525/Β/10.12.2018

  • 11/12/2018

Απόφ. 3662 Ορισμός της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5539/Β/11.12.2018

  • 11/12/2018

Απόφ. 4786 Ορισμός της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 507/Δ/10.12.2018

  • 11/12/2018

Απόφ. 41780/10090 Καθορισμός υδάτινου αποδέκτη για τη διάθεση επεξεργασμένων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 291/ΑΑΠ/10.12.2018

  • 11/12/2018

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ΤΠΔΝΣΜΜΤΠΙΤ/492698/50690/4378/1649 Χαρακτηρισμός ως νεώτερου μνημείου, του αρχικού κτηρίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 292/ΑΑΠ/10.12.2018

  • 11/12/2018

Απόφ. Π.Δ. 22-11-18 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 292/ΑΑΠ/10.12.2018

  • 11/12/2018

Απόφ. ΔΠΧΣ 4112 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δράμας...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.