Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 494/Δ/26.11.2018

  • 28/11/2018

Απόφ. 232199 Επανακαθορισμός οριογραμμών αιγιαλού στην Θέση «ΜΠΑΡΜΠΑΤΙ»...

Περισσότερα

ΦΕΚ 495/Δ/26.11.2018

  • 28/11/2018

Απόφ. 3026 Καθορισμός χρήσης γης για δωρεάν παραχώρηση έκτασης για...

Περισσότερα

ΦΕΚ 282/ΑΑΠ/26.11.2018

  • 26/11/2018

Απόφ. 3646 Σημειακή τροποποίηση του εγκεκριμένου ΓΠΣ «Βούτες» και...

Περισσότερα

ΦΕΚ 282/ΑΑΠ/26.11.2018

  • 26/11/2018

Απόφ. Π.Δ. 01-11-18 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5249/Β/23.11.2018

  • 26/11/2018

Απόφ. 183944 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5301/Β/23.11.2018

  • 26/11/2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/82568/11912 Τροποποίηση της αριθμ. 36060/1155/Ε.103/ 13.6.2013 απόφασης των Υπουργών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 276/ΑΑΠ/22.11.2018

  • 23/11/2018

Απόφ. ΔΠΧΣ 4114 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δράμας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 276/ΑΑΠ/22.11.2018

  • 23/11/2018

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜ ΑΕ/ Φ5 7/436451/312465/9624/3932 Οριοθέτηση του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου Αγγελοχωρίου,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5259/Β/23.11.2018

  • 23/11/2018

Απόφ. ΠΟΛ: 1208 Διαβίβαση δεδομένων των παραστατικών πωλήσεων που εκδίδονται...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5217/Β/21.11.2018

  • 22/11/2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/70649/3708 Καθορισμός της ημερομηνίας μέχρι την οποία είναι επιτρεπτή...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.