Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 1880/Β/24.05.2018

  • 25/5/2018

Απόφ. 369/2018 Κατευθύνσεις για την κατάρτιση των Κανονισμών των Αγορών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 106/ΑΑΠ/22.05.2018

  • 24/5/2018

Απόφ. 27-04-18 Έγκριση πολεοδομικής μελέτης επέκτασης τμήματος της πολεοδομικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 100/ΑΑΠ/21.05.2018

  • 23/5/2018

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/117992/12835/1229 Χαρακτηρισμός ως μνημείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του...

Περισσότερα

ΦΕΚ 100/ΑΑΠ/21.05.2018

  • 23/5/2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/25663/1643 Μερική τροποποίηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) της...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1826/Β/22.05.2018

  • 23/5/2018

Απόφ. 2335 Έγκριση Τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1834/Β/22.05.2018

  • 23/5/2018

Έγκριση του Κανονισμού «Περί αναθέσεως και εκτελέσεως...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1835/Β/22.05.2018

  • 23/5/2018

Απόφ. 49663 Τροποποίηση της αριθμ. 137926/14-12-2017(Β΄ 4445) υπουργικής απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1841/Β/22.05.2018

  • 23/5/2018

Απόφ. ΔΑΕΕ/1000 Παραχώρηση της παραγωγικής λειτουργίας του υποσυστήματος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 91/Α/22.05.2018

  • 22/5/2018

Απόφ. 4540 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1797/Β/21.05.2018

  • 22/5/2018

Απόφ. 6787/64724 ...

Περισσότερα

© 1997 - 2019 Domiki.gr All rights reserved.