Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 4178/Β/21.09.2018

  • 25/9/2018

Απόφ. 7888 1η τροποποίηση της 13214/30-11-2017 (Β΄ 4268) υπουργικής απόφασης:...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4201/Β/25.09.2018

  • 25/9/2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/62080/8993 Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4201/Β/25.09.2018

  • 25/9/2018

Απόφ. Υ72 Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4203/Β/25.09.2018

  • 25/9/2018

Απόφ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 466 Καθορισμός καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των βασικών μελετητών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4206/Β/25.09.2018

  • 25/9/2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/51715/2819 Παράταση της προθεσμίας για την υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4206/Β/25.09.2018

  • 25/9/2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/52961/2865 Παράταση της προθεσμίας για την υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 195/ΑΑΠ/20.09.2018

  • 24/9/2018

Απόφ. 113848 Τροποποίηση εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Γαζίου Π.Ε. Ηρακλείου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 198/ΑΑΠ/21.09.2018

  • 24/9/2018

Απόφ. 95957/2023 Τροποποίηση εγκεκριμένου σχεδίου Διανομής Συνοικισμού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 198/ΑΑΠ/21.09.2018

  • 24/9/2018

Απόφ. 95934/2022 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4107/Β/20.09.2018

  • 24/9/2018

Απόφ. 121885 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.