Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 307/ΑΑΠ/21.12.2018

  • 21/12/2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/86886/4509 Χαρακτηρισμός ως διατηρητέων κτιρίων του βιομηχανικού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 307/ΑΑΠ/21.12.2018

  • 21/12/2018

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/564441/404280/11958/4786 Προσωρινή οριοθέτηση του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5688/Β/18.12.2018

  • 21/12/2018

Απόφ. ΔΧΠ 0003709 ΕΞ 2018 Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πυρκαγιές...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5688/Β/18.12.2018

  • 21/12/2018

Απόφ. ΔΧΠ 0003710 ΕΞ 2018 Χ.Π.490 Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πλημμύρες...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5688/Β/18.12.2018

  • 21/12/2018

Απόφ. ΔΧΠ 0003712 ΕΞ 2018 Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πλημμύρες...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5760/Β/20.12.2018

  • 21/12/2018

Απόφ. 136180 -17/12/2018 Καθορισμός της διαδικασίας για την επιβολή κυρώσεων, στις...

Περισσότερα

ΦΕΚ 517/Δ/18.12.2018

  • 21/12/2018

Απόφ. 19775/202636 Επανακαθορισμός εν μέρει των οριογραμμών αιγιαλού και...

Περισσότερα

ΦΕΚ 523/Δ/20.12.2018

  • 21/12/2018

Απόφ. 271783 Επανακαθορισμός οριογραμμής αιγιαλού στην θέση «Σωτηριώτισσα»...

Περισσότερα

ΦΕΚ 529/Δ/21.12.2018

  • 21/12/2018

Απόφ. 263989 Επικύρωση καθορισμού οριοθέτησης τμήματος χειμάρρου ΣΤΕΝΩΜΑ,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5727/Β/19.12.2018

  • 20/12/2018

Απόφ. 3122.1-Τ53/90866/2018 Ορισμός αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου:...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.