Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 312/ΑΑΠ/24.12.2018

  • 28/12/2018

Απόφ. 295929 Τροποποίηση σχεδίου πόλεως εντός του ΟΤ Γ433Α της Πολεοδομικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 313/ΑΑΠ/27.12.2018

  • 28/12/2018

Απόφ. 295504 Τροποποίηση σχεδίου πόλης Ανωγείων (ΦΕΚ 322/Α΄/5-11-1946 και ΦΕΚ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 530/Δ/24.12.2018

  • 28/12/2018

Απόφ. 15290/149113 Επανακαθορισμός στο σύνολό τους των οριογραμμών αιγιαλού-παραλίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 531/Δ/24.12.2018

  • 28/12/2018

Απόφ. 201201 Μερική κύρωση του δασικού χάρτη της δημοτικής κοινότητας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 220/Α/28.12.2018

  • 28/12/2018

Απόφ. Αριθμ. πράξης 23 της 27-12-2018 Παράταση της ισχύος της 33/2006 Π.Υ.Σ. «Αναστολή διορισμών και...

Περισσότερα

ΦΕΚ 527/Δ/21.12.2018

  • 28/12/2018

Απόφ. 74001 Μερική κύρωση δασικού χάρτη της Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5796/Β/21.12.2018

  • 27/12/2018

Απόφ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./13683/Α325 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5798/Β/21.12.2018

  • 27/12/2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/94321/3907 Τροποποίηση της ΔΙΠΑ/οικ. 37674/27-7-2016 (ΦΕΚ 2471/Β’/10-8-2016) απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5798/Β/21.12.2018

  • 27/12/2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/94320/3906 Εξειδίκευση του περιεχομένου της Μελέτης Περιβαλλοντικών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5840/Β/27.12.2018

  • 27/12/2018

Απόφ. 1000.0/93971/2018 Καθορισμός και επιβολή τέλους για τη χρηματο- δότηση της...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.