Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 317/ΑΑΠ/31.12.2018

  • 8/1/2019

Απόφ. Π.Δ. 23-11-18 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5908/Β/31.12.2018

  • 4/1/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/89630/650 Τροποποίηση της Δ3/Α/οικ.4303/22-02-2012 υπουργικής απόφασης Τεχνικού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 534/Δ/31.12.2018

  • 4/1/2019

Απόφ. 6744 Επικύρωση επανακαθορισμού οριογραμμών τμημάτων τριών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 315/ΑΑΠ/31.12.2018

  • 3/1/2019

Απόφ. 532/26-11-2018 Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης με τις διατάξεις του...

Περισσότερα

ΦΕΚ 532/Δ/31.12.2018

  • 3/1/2019

Απόφ. 3689/204185 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 221/Α/31.12.2018

  • 31/12/2018

Απόφ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Παράταση δυνατότητας εξαίρεσης κύριας κατοικίας από τη...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5886/Β/31.12.2018

  • 31/12/2018

Απόφ. Α. 1014 Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1119253 ΕΞ 2017/08-08-2017 (Β’ 2823 και...

Περισσότερα

ΦΕΚ 311/ΑΑΠ/24.12.2018

  • 31/12/2018

Απόφ. Π.Δ. 23-11-18 Επανακαθορισμός του συντελεστή δόμησης της Πολεοδομικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 309/ΑΑΠ/21.12.2018

  • 28/12/2018

Απόφ. 610316(2117) Τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου με τον αποχαρακτηρισμό...

Περισσότερα

ΦΕΚ 309/ΑΑΠ/21.12.2018

  • 28/12/2018

Απόφ. 610398(2119) Τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου με την αυτοδίκαιη άρση...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.