Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 5971/Β/31.12.2018

  • 9/1/2019

Απόφ. 77100 Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Υλοποίησης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 536/Δ/31.12.2018

  • 9/1/2019

Απόφ. 3185 Mερική κύρωση δασικού χάρτη των Τοπικών Κοινοτήτων (4 συνολικά...

Περισσότερα

ΦΕΚ 537/Δ/31.12.2018

  • 9/1/2019

Απόφ. 67359 Επικύρωση έκθεσης για τον καθορισμό ορίων αιγιαλού και...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5970/Β/31.12.2018

  • 9/1/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/92418/13080 Παράταση λειτουργίας οργάνων και επιτροπών της παρ. 2 του...

Περισσότερα

ΦΕΚ 316/ΑΑΠ/31.12.2018

  • 8/1/2019

Απόφ. 4243 Αναγνώριση οδού ως προϋφιστάμενη του '23 εκτός σχεδίου πόλης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 316/ΑΑΠ/31.12.2018

  • 8/1/2019

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ3/530327/378863/11435/4562 Έγκριση κήρυξης και οριοθέτησης ως αρχαιολογικού χώρου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 316/ΑΑΠ/31.12.2018

  • 8/1/2019

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ3/512215/365323/11108/4423 Έγκριση συμπληρωματικής κήρυξης και αναοριοθέτησης του...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5917/Β/31.12.2018

  • 8/1/2019

Απόφ. ΠΟΛ/1237 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για...

Περισσότερα

ΦΕΚ 535/Δ/31.12.2018

  • 8/1/2019

Απόφ. 200889 Κύρωση δασικού χάρτη των Τοπικών Κοινοτήτων Φιλώτα και...

Περισσότερα

ΦΕΚ 317/ΑΑΠ/31.12.2018

  • 8/1/2019

Απόφ. Π.Δ. 5-10-18 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στην...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.