Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 249/Β/27.01.2021

  • 27/1/2021

Απόφ. 798 Προθεσμία κατάταξης κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 249/Β/27.01.2021

  • 27/1/2021

Απόφ. 3122.1-Τ76/3851/2021 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για τη μελέτη με τίτλο «Μελέτη...

Περισσότερα

ΦΕΚ 203/Β/25.01.2021

  • 26/1/2021

Απόφ. 2 Ανάκληση της απόφασης Ορισμού της «Διεύθυνσης Αναπτυξιακού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 245/Β/26.01.2021

  • 26/1/2021

Απόφ. ΔΙΔΥ/Φ.1.2/οικ.1197 Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού»...

Περισσότερα

ΦΕΚ 246/Β/26.01.2021

  • 26/1/2021

Απόφ. Α.1015 Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της...

Περισσότερα

ΦΕΚ 192/Β/25.01.2021

  • 25/1/2021

Απόφ. ΔΣ 121 Παράταση της προθεσμίας για την υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 192/Β/25.01.2021

  • 25/1/2021

Απόφ. ΔΣ 121/11 Καθορισμός ημερομηνιών έναρξης της Ανάρτησης (άρθρα 2 παρ....

Περισσότερα

ΦΕΚ 192/Β/25.01.2021

  • 25/1/2021

Απόφ. ΔΣ 121/12 Καθορισμός ημερομηνιών έναρξης της Ανάρτησης (άρθρα 2 παρ....

Περισσότερα

ΦΕΚ 194/Β/25.01.2021

  • 25/1/2021

Απόφ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/911/Α321 Ορισμός νέας προθεσμίας υποβολής αιτήσεων σχετικά με τη...

Περισσότερα

ΦΕΚ 233/Β/25.01.2021

  • 25/1/2021

Απόφ. 3207/107 Έκτακτα και επείγοντα μέτρα για την προστασία των θέσεων...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.