Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 5277/Β/30.11.2020

  • 30/11/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/113269/712 Διαχείριση και καθορισμός κίνησης του Ειδικού Λογαριασμού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5278/Β/30.11.2020

  • 30/11/2020

Απόφ. 136042 ΕΞ 2020 Λειτουργικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5254/Β/28.11.2020

  • 28/11/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/114545/10967 Ανάθεση στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5234/Β/26.11.2020

  • 27/11/2020

Απόφ. 102843 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ22/οικ. 1989/12-3-2020 (Β’ 1437) απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 781/Δ/26.11.2020

  • 27/11/2020

Απόφ. 17502 Κήρυξη ως αναδασωτέας, δημόσιας έκτασης δασικού χαρακτήρα,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5229/Β/26.11.2020

  • 26/11/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/112232/1033 Προκήρυξη του προγράμματος «Εξοικονομώ - Αυτονομώ», που...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5237/Β/26.11.2020

  • 26/11/2020

Απόφ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.26178/A321 Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5238/Β/26.11.2020

  • 26/11/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/72427/1772 Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 170384/13-01-2016 απόφασης του Υπουργού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5247/Β/26.11.2020

  • 26/11/2020

Απόφ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.26178/A321 Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 782/Δ/26.11.2020

  • 26/11/2020

Απόφ. 53487 Επικύρωση έκθεσης και διαγράμματος για τον επανακαθορισμό...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.