Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 20/Β/14.01.2019

  • 15/1/2019

Απόφ. Α.1002 Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής της παρ. 9 του άρθρου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 20/Β/14.01.2019

  • 15/1/2019

Απόφ. ΔΝΣβ/95151/Φ2.2.1 Ανάθεση αρμοδιοτήτων για το έργο: «Οδική Σύνδεση της Εγνατίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 542/Δ/03.12.2018

  • 15/1/2019

Απόφ. 24178 Μερική κύρωση του δασικού χάρτη του υπολοίπου των Δήμων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 319/ΑΑΠ/31.12.2018

  • 14/1/2019

Απόφ. 295943 Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως στο...

Περισσότερα

ΦΕΚ 320/ΑΑΠ/31.12.2018

  • 14/1/2019

Απόφ. Π.Δ. 12-12-18 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Χώρας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 13/Β/11.01.2019

  • 14/1/2019

Απόφ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ 10503/Α325 Χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση κτιρίων,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5984/Β/31.12.2018

  • 11/1/2019

Απόφ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./12147/Α325 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθμ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./8706/Α325/03.08.2018...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5963/Β/31.12.2018

  • 10/1/2019

Απόφ. 70977 Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 318/ΑΑΠ/31.12.2018

  • 9/1/2019

Απόφ. 19197 Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης σε...

Περισσότερα

ΦΕΚ 6/Β/09.01.2019

  • 9/1/2019

Απόφ. 4 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.