Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 6050/Β/31.12.2018

  • 16/1/2019

Απόφ. 22785 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 14129/02-07-2015 απόφασης Αναπληρώτριας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 6051/Β/31.12.2018

  • 16/1/2019

Απόφ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./5780/Α325 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 6051/Β/31.12.2018

  • 16/1/2019

Απόφ. 2159/179798 Τροποποίηση της αριθμ. 915/69142/15-05-2018 (Β΄ 1812) απόφασης του Αναπληρωτή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 322/ΑΑΠ/31.12.2018

  • 16/1/2019

Απόφ. 283772 Αναγνώριση Κοινόχρηστης Αγροτικής Οδού ως προϋφιστάμενης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 324/ΑΑΠ/31.12.2018

  • 16/1/2019

Απόφ. 623672(2155) Μελέτη Τοπικών Πολεοδομικών Ρυθμίσεων Οικισμών Δήμου Θέρμης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 324/ΑΑΠ/31.12.2018

  • 16/1/2019

Απόφ. 623652(2154) Μελέτη Τοπικών Πολεοδομικών Ρυθμίσεων Οικισμών Δήμου Θέρμης»...

Περισσότερα

ΦΕΚ 30/Β/15.01.2019

  • 16/1/2019

Απόφ. 141871 Συμπλήρωση του πίνακα δικαιούχων πληρωμής της παρ. 1 του...

Περισσότερα

ΦΕΚ 6042/Β/31.12.2018

  • 16/1/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/79237/4048 Υπαγωγή κτηματογραφούμενων περιοχών στην τοπική αρμοδιότητα...

Περισσότερα

ΦΕΚ 321/ΑΑΠ/31.12.2018

  • 15/1/2019

Απόφ. 583668 (2024) Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 323/ΑΑΠ/31.12.2018

  • 15/1/2019

Απόφ. 180512 Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου της Δ.Ε. Αργυρούπολης,...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.