Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 240/Δ/18.06.2018

  • 20/6/2018

Απόφ. 82151 Καθορισμός χρήσης γης σε παραχωρούμενη έκταση στην Τ.Κ....

Περισσότερα

ΦΕΚ 108/Α/20.06.2018

  • 20/6/2018

Απόφ. 4550 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2304/Β/18.06.2018

  • 19/6/2018

Απόφ. ΔΑΠ/Φ.Α/Φ.4.2/οικ.175616/1918 Διαδικασία εκμίσθωσης, εκμετάλλευσης και διαχείρισης δημοσίων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 238/Δ/15.06.2018

  • 19/6/2018

Απόφ. 7599/72546 Καθορισμός των ορίων αιγιαλού-παραλίας για πρώτη φορά στη...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2320/Β/19.06.2018

  • 19/6/2018

Απόφ. ΥΠΟΙΚ 0004586 ΕΞ 2018 Μεταβίβαση, κατ’ άρθρα 196 παρ. 6 και 209 του ν. 4389/2016, ακινήτων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 126/ΑΑΠ/14.06.2018

  • 18/6/2018

Απόφ. 30-05-18 Έγκριση πολεοδομικής μελέτης α΄ κατοικίας σε έκταση ιδιοκτησίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 235/Δ/14.06.2018

  • 18/6/2018

Απόφ. 41943/4381 Καθορισμός - μερικός επανακαθορισμός των οριογραμμών αιγιαλού,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 124/ΑΑΠ/13.06.2018

  • 15/6/2018

Απόφ. 1367 Κύρωση τμήματος δικτύου κοινοχρήστων χώρων, εντός ορίων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 124/ΑΑΠ/13.06.2018

  • 15/6/2018

Απόφ. ΔΟΥ/οικ/2774 Ανακατάταξη οδικού τμήματος (AB) της Νέας Εθνικής Οδού (1)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2242/Β/15.06.2018

  • 15/6/2018

Απόφ. 22421 Ορισμός μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού των ατόμων που...

Περισσότερα

© 1997 - 2019 Domiki.gr All rights reserved.