Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 559/Δ/31.12.2018

  • 21/1/2019

Απόφ. 13844 Μερική κύρωση του δασικού χάρτη Τ.Δ. Αβάτου, Τ.Δ. Ερασμίου,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 6108/Β/31.12.2018

  • 18/1/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/27136/1793 Τροποποίηση της 13586/724/2006 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός...

Περισσότερα

ΦΕΚ 39/Β/17.01.2019

  • 18/1/2019

Απόφ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/14626/ΠΕ/Α321 Συμπλήρωση της ΔΑΕΦΚ/οικ./3165/Α321/ 08.08.2017 (Β’ 2820) υπουργικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 6061/Β/31.12.2018

  • 18/1/2019

Απόφ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./6737/Α325 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 6090/Β/31.12.2018

  • 18/1/2019

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΜΑΕΠΥΠ/662924/25818/3511/777 Παράταση έναρξης υποχρέωσης εγκατάστασης και λειτουργίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 6092/Β/31.12.2018

  • 18/1/2019

Απόφ. 104147/33258 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1/ΑΑΠ/17.01.2019

  • 17/1/2019

Απόφ. 650 Τροποποίηση χωροθέτησης και έγκριση περιβαλλοντικών όρων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 42/Β/17.01.2019

  • 17/1/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/1542/66 Καθορισμός της ημερομηνίας μέχρι την οποία είναι επιτρεπτή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 43/Β/17.01.2019

  • 17/1/2019

Απόφ. 29 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 543/Δ/31.12.2018

  • 17/1/2019

Απόφ. 24179 Μερική κύρωση του δασικού χάρτη των: 1) Δ.Κ. Θάσου, 2) Δ.Κ. Θεολόγου,...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.