Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 522/Δ/20.12.2018

  • 24/12/2018

Απόφ. 5260 Μερική κύρωση των δασικών χαρτών δημοτικών ενοτήτων Καλάμου,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 524/Δ/21.12.2018

  • 24/12/2018

Απόφ. 73166 Επικύρωση έκθεσης για τον καθορισμό ορίων αιγιαλού στην...

Περισσότερα

ΦΕΚ 526/Δ/21.12.2018

  • 24/12/2018

Απόφ. 262726 Επανακαθορισμός οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας και...

Περισσότερα

ΦΕΚ 217/Α/24.12.2018

  • 24/12/2018

Απόφ. 4586 Κύρωση της από 11.12.2018 Συμφωνίας Τροποποίησης Διατάξεων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 218/Α/24.12.2018

  • 24/12/2018

Απόφ. 4587 Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταναστευτικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 304/ΑΑΠ/19.12.2018

  • 21/12/2018

Απόφ. 583563 (2021) Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου με τον αποχαρακτηρισμό...

Περισσότερα

ΦΕΚ 304/ΑΑΠ/19.12.2018

  • 21/12/2018

Απόφ. 492118/1726 ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 306/ΑΑΠ/20.12.2018

  • 21/12/2018

Απόφ. ΥΠΣΝ/ΔΝΕΠ/11914/548 Καθορισμός συμπληρωματικών ειδικών όρων και περιορισμών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 307/ΑΑΠ/21.12.2018

  • 21/12/2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/86886/4509 Χαρακτηρισμός ως διατηρητέων κτιρίων του βιομηχανικού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 307/ΑΑΠ/21.12.2018

  • 21/12/2018

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/564441/404280/11958/4786 Προσωρινή οριοθέτηση του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.