Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 133/ΑΑΠ/25.06.2018

  • 26/6/2018

Διόρθωση σφάλματος στην 64766/910/18-05-2018 απόφαση του Περιφερειάρχη...

Περισσότερα

ΦΕΚ 133/ΑΑΠ/25.06.2018

  • 26/6/2018

Απόφ. 5564/360 Κύρωση τμήματος δικτύου κοινοχρήστων χώρων στη θέση Πλάκα...

Περισσότερα

ΦΕΚ 135/ΑΑΠ/26.06.2018

  • 26/6/2018

Απόφ. 20-06-18 Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου του παραδοσιακού οικισμού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2408/Β/25.06.2018

  • 26/6/2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/35509/2168 Εξαίρεση ακινήτων για τα οποία διαπιστώθηκε η περαίωση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2408/Β/25.06.2018

  • 26/6/2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/35492/2167 Εξαίρεση ακινήτων για τα οποία διαπιστώθηκε η περαίωση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2442/Β/26.06.2018

  • 26/6/2018

Απόφ. 750 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 52 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 132/ΑΑΠ/22.06.2018

  • 25/6/2018

Απόφ. 4505 Έγκριση σημειακής τροποποίησης του Νέου Γενικού Πολεοδομικού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2410/Β/25.06.2018

  • 25/6/2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/37792/2259 Περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης Καταχώριση των...

Περισσότερα

ΦΕΚ 244/Δ/20.06.2018

  • 25/6/2018

Απόφ. 33157/Φ. 4.2 ΔΤΕ Έγκριση καθορισμού νέων λατομικών περιοχών στην Περιφερειακή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 245/Δ/20.06.2018

  • 25/6/2018

Απόφ. 109755 Καθορισμός ορίων αιγιαλού-παραλίας στην περιοχή «ΛΑΜΠΙΡΙ»...

Περισσότερα

© 1997 - 2019 Domiki.gr All rights reserved.