Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 322/ΑΑΠ/31.12.2018

  • 16/1/2019

Απόφ. 283772 Αναγνώριση Κοινόχρηστης Αγροτικής Οδού ως προϋφιστάμενης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 324/ΑΑΠ/31.12.2018

  • 16/1/2019

Απόφ. 623672(2155) Μελέτη Τοπικών Πολεοδομικών Ρυθμίσεων Οικισμών Δήμου Θέρμης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 324/ΑΑΠ/31.12.2018

  • 16/1/2019

Απόφ. 623652(2154) Μελέτη Τοπικών Πολεοδομικών Ρυθμίσεων Οικισμών Δήμου Θέρμης»...

Περισσότερα

ΦΕΚ 30/Β/15.01.2019

  • 16/1/2019

Απόφ. 141871 Συμπλήρωση του πίνακα δικαιούχων πληρωμής της παρ. 1 του...

Περισσότερα

ΦΕΚ 6042/Β/31.12.2018

  • 16/1/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/79237/4048 Υπαγωγή κτηματογραφούμενων περιοχών στην τοπική αρμοδιότητα...

Περισσότερα

ΦΕΚ 321/ΑΑΠ/31.12.2018

  • 15/1/2019

Απόφ. 583668 (2024) Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 323/ΑΑΠ/31.12.2018

  • 15/1/2019

Απόφ. 180512 Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου της Δ.Ε. Αργυρούπολης,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 20/Β/14.01.2019

  • 15/1/2019

Απόφ. Α.1002 Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής της παρ. 9 του άρθρου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 20/Β/14.01.2019

  • 15/1/2019

Απόφ. ΔΝΣβ/95151/Φ2.2.1 Ανάθεση αρμοδιοτήτων για το έργο: «Οδική Σύνδεση της Εγνατίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 542/Δ/03.12.2018

  • 15/1/2019

Απόφ. 24178 Μερική κύρωση του δασικού χάρτη του υπολοίπου των Δήμων...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.