Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 4243/Β/27.09.2018

  • 28/9/2018

Απόφ. ΔΥδρογ/Δ/οικ. 177649 Τροποποίηση της οικ.170376/13-01-2016 απόφασης του Υπουργού ΠΕΝ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4322/Β/28.09.2018

  • 28/9/2018

Απόφ. ΠΟΛ. 1181 Τροποποίηση της αριθμ. ΠΟΛ 1105/2017 (ΦΕΚ Β΄ 2426) απόφασης της...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4323/Β/28.09.2018

  • 28/9/2018

Απόφ. 52247 Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του φορέα Διαχείρισης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4324/Β/28.09.2018

  • 28/9/2018

Απόφ. 52245 Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Φορέα Διαχείρισης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 381/Δ/28.09.2018

  • 28/9/2018

Απόφ. 49657 Επικύρωση οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος «Μπρασιανός»...

Περισσότερα

ΦΕΚ 202/ΑΑΠ/24.09.2018

  • 27/9/2018

Απόφ. 08-08-18 Αναθεώρηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Συνοικίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4294/Β/27.09.2018

  • 27/9/2018

Απόφ. ΠΟΛ. 1176 Καθορισμός της διαδικασίας και των δικαιολογητικών για...

Περισσότερα

ΦΕΚ 203/ΑΑΠ/24.09.2018

  • 26/9/2018

Απόφ. 10-09-18 Έγκριση πολεοδομικής μελέτης Β’ κατοικίας σε έκταση ιδιοκτησίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 203/ΑΑΠ/24.09.2018

  • 26/9/2018

Απόφ. 04-09-18 Έγκριση πολεοδομικής μελέτης β’ κατοικίας σε έκταση ιδιοκτησίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 203/ΑΑΠ/24.09.2018

  • 26/9/2018

Απόφ. 28-08-18 Καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης στη θέση «Κόλυμπος»...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.