Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 5081/Β/14.11.2018

  • 15/11/2018

Απόφ. 175108 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 265/ΑΑΠ/13.11.2018

  • 14/11/2018

Απόφ. Π.Δ.18-10-18 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα ΟΤ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 265/ΑΑΠ/13.11.2018

  • 14/11/2018

Απόφ. Π.Δ.11-10-18 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στην...

Περισσότερα

ΦΕΚ 266/ΑΑΠ/13.11.2018

  • 14/11/2018

Απόφ. Π.Δ.19-10-18 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 266/ΑΑΠ/13.11.2018

  • 14/11/2018

Απόφ. 119704 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ....

Περισσότερα

ΦΕΚ 267/ΑΑΠ/13.11.2018

  • 14/11/2018

Απόφ. 4448 Καθορισμός συμπληρωματικών όρων και περιορισμών δόμησης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 267/ΑΑΠ/13.11.2018

  • 14/11/2018

Απόφ. Π.Δ.19-10-18 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5090/Β/14.11.2018

  • 14/11/2018

Απόφ. 9901 Τρίτη τροποποίηση του καθορισμού πλαισίου εφαρμογής των...

Περισσότερα

ΦΕΚ 473/Δ/13.11.2018

  • 14/11/2018

Απόφ. 9273 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος του ρέματος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 192/Α/14.11.2018

  • 14/11/2018

Απόφ. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4575 Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/50/ΕΕ...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.