Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 5/ΑΑΠ/21.01.2019

  • 22/1/2019

Απόφ. 4481 Κύρωση τμήματος δικτύου κοινοχρήστων χώρων, εντός ορίων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 333/ΑΑΠ/31.12.2018

  • 22/1/2019

Απόφ. Π.Δ. 30-11-2018 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ....

Περισσότερα

ΦΕΚ 65/Β/22.01.2019

  • 22/1/2019

Απόφ. 355 2η τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 13214/30-11-2017(B’/4268):...

Περισσότερα

ΦΕΚ 6111/Β/31.12.2018

  • 21/1/2019

Απόφ. 9371/215561 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 6115/Β/31.12.2018

  • 21/1/2019

Απόφ. 104480/33361 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2/ΑΑΠ/18.01.2019

  • 21/1/2019

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/604127/433123/12634/5017 Κήρυξη-οριοθέτηση του σπηλαίου Ζα ως αρχαιολογικού χώρου,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2/ΑΑΠ/18.01.2019

  • 21/1/2019

Απόφ. ΥΠΠΟΑΤΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ3/512215/365323/11108/4423 Έγκριση συμπληρωματικής κήρυξης και αναοριοθέτησης του...

Περισσότερα

ΦΕΚ 327/ΑΑΠ/31.12.2018

  • 21/1/2019

Απόφ. 136648/2453 Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Κρανιδίου στο Ο.Τ. 47.(2)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 327/ΑΑΠ/31.12.2018

  • 21/1/2019

Απόφ. 623975(2160) Μελέτη Τοπικών Πολεοδομικών Ρυθμίσεων Οικισμών Δήμου Θέρμης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 328/ΑΑΠ/31.12.2018

  • 21/1/2019

Απόφ. 303929/5747/17 Μη έγκριση τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου πόλης...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.