Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 12/ΑΑΠ/25.01.2019

  • 25/1/2019

Απόφ. 4633 Καθορισμός χώρων για την προβολή υπαίθριων διαφημίσεων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 12/ΑΑΠ/25.01.2019

  • 25/1/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/1150/47 Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου κτιρίου που βρίσκεται εντός...

Περισσότερα

ΦΕΚ 87/Β/24.01.2019

  • 25/1/2019

Απόφ. 13473/2018 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 88/Β/24.01.2019

  • 25/1/2019

Απόφ. 21219/217232 3η Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 7/Δ/24.01.2019

  • 25/1/2019

Απόφ. 12921 Μερική κύρωση δασικού χάρτη Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 96/Β/24.01.2019

  • 25/1/2019

Απόφ. 289 Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης Ειδικού Σήματος Αγροτουρισμού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 8/ΑΑΠ/23.01.2019

  • 24/1/2019

Απόφ. 656667/2269 Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 83 περιοχής Αμπελώνων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 100/Β/24.01.2019

  • 24/1/2019

Απόφ. 549 Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών ορειβατικών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 101/Β/24.01.2019

  • 24/1/2019

Απόφ. 4510 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 103/Β/24.01.2019

  • 24/1/2019

Απόφ. Γ.Π. / Δ2β/ οικ. 2986 Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη λειτουργία χώρων...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.