Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 334/ΑΑΠ/31.12.2018

  • 28/1/2019

Απόφ. 292047/4491 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 111/Β/25.01.2019

  • 28/1/2019

Απόφ. 13562 Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 125/Β/28.01.2019

  • 28/1/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/3884/240 Περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης- Καταχώριση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 6168/Β/31.12.2018

  • 28/1/2019

Απόφ. 874/2 Κανονισμός καθορισμού των τελών διέλευσης και των τελών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 8/Δ/25.01.2019

  • 28/1/2019

Απόφ. 114934/11847/2018 Μερικός επανακαθορισμός της οριογραμμής αιγιαλού στην...

Περισσότερα

ΦΕΚ 9/Δ/25.01.2019

  • 28/1/2019

Απόφ. 289783 Επανακαθορισμός ορίων αιγιαλού στην θέση «ΛΙΜΑΝΙ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ»...

Περισσότερα

ΦΕΚ 10/Δ/28.01.2019

  • 28/1/2019

Απόφ. 115999/11955/2018 Επανακαθορισμός των οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 9/ΑΑΠ/24.01.2019

  • 25/1/2019

Απόφ. 5111 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Βιομηχανικό...

Περισσότερα

ΦΕΚ 10/ΑΑΠ/24.01.2019

  • 25/1/2019

Απόφ. Π.Δ. 9-1-19 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της έκτασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 11/ΑΑΠ/24.01.2019

  • 25/1/2019

Απόφ. Π.Δ. 8-1-19 Καθορισμός περιγράμματος και όρων δόμησης στο Ο.Τ. 192 στη...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.