Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 6186/Β/31.12.2018

  • 31/1/2019

Απόφ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.- Κ.Ε./9505/Α325 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 15/Δ/29.01.2019

  • 31/1/2019

Απόφ. 3365 Επανακαθορισμός των ορίων αιγιαλού και παραλίας και καθορισμός...

Περισσότερα

ΦΕΚ 19/Δ/30.01.2019

  • 31/1/2019

Απόφ. 289795 Επανακαθορισμός οριογραμμών παραλίας στη Θέση «ΓΑΛΙΑ»...

Περισσότερα

ΦΕΚ 132/Β/29.01.2019

  • 30/1/2019

Απόφ. 3666 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 129229/24-11-2017 (ΦΕΚ Β’ 4122)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 132/Β/29.01.2019

  • 30/1/2019

Απόφ. 3664 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 108612/17-10-2016 κοινής υπουργικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 147/Β/29.01.2019

  • 30/1/2019

Απόφ. Δ20/οικ.108/Φ.41 Ανάθεση των έργων, μελετών και συμβάσεων παροχής τεχνικών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 173/Β/30.01.2019

  • 30/1/2019

Απόφ. 4241/127 Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 13/Δ/29.01.2019

  • 30/1/2019

Απόφ. 289774 Επανακαθορισμός ορίων αιγιαλού - παραλίας και παλαιού αιγιαλού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 11/Δ/28.01.2019

  • 29/1/2019

Απόφ. 8748 Καθορισμός ορίων παραλίας στη θέση «Αγρός -Σκάλα» Αγίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 13/Α/29.01.2019

  • 29/1/2019

Απόφ. 4589 Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.