Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 2804/Β/13.07.2018

  • 16/7/2018

Απόφ. 74181/987/Φ15 Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 484/36/ Φ. 15/2012 (Β’ 230) «Καθορισμός,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2777/Β/12.07.2018

  • 13/7/2018

Διόρθωση σφάλματος στην 4671/14-03-2018 απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2780/Β/12.07.2018

  • 13/7/2018

Απόφ. 130459 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2803/Β/13.07.2018

  • 13/7/2018

Απόφ. Δ11/οικ.37348/1265 Τροποποίηση της αριθμ. Δ11/οικ. 21568/620/12-4-2018 κοινής υπουργικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2782/Β/12.07.2018

  • 12/7/2018

Απόφ. 807 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2783/Β/12.07.2018

  • 12/7/2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/31068/1952 Τροποποίηση του Παραρτήματος II του άρθρου 18 του π.δ. 116/2004...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2698/Β/09.07.2018

  • 11/7/2018

Απόφ. Δ20/1278/Φ.Γεν. Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στην «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ» για το έργο:...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2711/Β/09.07.2018

  • 11/7/2018

Διόρθωση σφάλματος στην Δ.Α.Ε.Φ.Κ./5171/ Α335/19.12.2016 απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 144/ΑΑΠ/09.07.2018

  • 11/7/2018

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/216452/155060/4690/1956 Έγκριση κήρυξης - οριοθέτησης του αρχαιολογικού χώρου σπηλαίου...

Περισσότερα

© 1997 - 2019 Domiki.gr All rights reserved.