Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 949/Β/21.03.2020

  • 21/3/2020

Απόφ. Α.1053 Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της...

Περισσότερα

ΦΕΚ 950/Β/21.03.2020

  • 21/3/2020

Απόφ. Α.1054 Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 1 της...

Περισσότερα

ΦΕΚ 935/Β/19.03.2020

  • 20/3/2020

Απόφ. 2881 Χαρακτηρισμός ως απόρρητης της σύμβασης ανάπτυξης, εγκατάστασης,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 70/Α/20.03.2020

  • 20/3/2020

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4678 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2168/1993 (Α΄ 147) «Ρύθμιση θεμάτων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 67/Α/19.03.2020

  • 19/3/2020

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4676 Εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου για τις θαλάσσιες ενδομεταφορές...

Περισσότερα

ΦΕΚ 912/Β/17.03.2020

  • 18/3/2020

Απόφ. ΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136505/3066 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 886/Β/17.03.2020

  • 18/3/2020

Απόφ. 2677/25710 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 889/Β/17.03.2020

  • 18/3/2020

Απόφ. 1680 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 920/Β/18.03.2020

  • 18/3/2020

Απόφ. 1044 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για...

Περισσότερα

ΦΕΚ 890/Β/17.03.2020

  • 17/3/2020

Απόφ. 26886 Τροποποίηση της 95839/19753/16.11.2011 (Β΄ 2744) απόφασης του Γενικού...

Περισσότερα

© 1997 - 2019 Domiki.gr All rights reserved.