Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 5553/Β/30.11.2021

  • 30/11/2021

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/110088/887 Προδιαγραφές, όροι και τεχνικές οδηγίες για την εκπόνηση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 228/Α/27.11.2021

  • 27/11/2021

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4859 Μέτρα διευκόλυνσης και εκσυγχρονισμού της ίδρυσης και...

Περισσότερα

ΦΕΚ 220/Α/19.11.2021

  • 20/11/2021

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4858 Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 220/Α/19.11.2021

  • 20/11/2021

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4858 Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5343/Β/17.11.2021

  • 18/11/2021

Απόφ. 11/2021 Έγκριση όρων πρότυπου τεύχους πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5269/Β/12.11.2021

  • 13/11/2021

Απόφ. 314290 Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου και δικαιολογητικών,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5270/Β/12.11.2021

  • 13/11/2021

Απόφ. 312990 Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου και δικαιολογητικών,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5271/Β/12.11.2021

  • 13/11/2021

Απόφ. 313214 Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου, δικαιολογητικών,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5273/Β/12.11.2021

  • 13/11/2021

Απόφ. 315162 Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου και δικαιολογητικών,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5275/Β/12.11.2021

  • 13/11/2021

Απόφ. Δ30/Α3/314952 Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου και δικαιολογητικών,...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.