Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 261/Α/31.12.2020

  • 1/1/2021

Απόφ. Πράξη 52 της 22.12.2020 Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5816/Β/30.12.2020

  • 31/12/2020

Απόφ. 57454/4982 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 13097/661/13-4-2017 υπουργικής απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5838/Β/31.12.2020

  • 31/12/2020

Απόφ. 148779 ΕΞ 2020 Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής, σε πληγέντες...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5838/Β/31.12.2020

  • 31/12/2020

Απόφ. 148786 ΕΞ 2020 Χορήγηση ενίσχυσης, με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5857/Β/31.12.2020

  • 31/12/2020

Απόφ. 167738 Έγκριση του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5861/Β/31.12.2020

  • 31/12/2020

Απόφ. 52725/1990 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 39278/1823/2018 υπουργικής απόφασης «Επιμόρφωση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5865/Β/31.12.2020

  • 31/12/2020

Απόφ. Α. 1301 Παράταση της προθεσμίας υποβολής, των δηλώσεων πληροφοριακών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5756/Β/28.12.2020

  • 30/12/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/123274/3028 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/74603/1815/30.07.2020 κοινής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5776/Β/30.12.2020

  • 30/12/2020

Απόφ. 161108 Τροποποίηση-διόρθωση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5823/Β/30.12.2020

  • 30/12/2020

Απόφ. 62429 Μέτρα διευκόλυνσης ηλεκτρονικής έκδοσης και παραλαβής...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.