Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 4821/Β/24.12.2019

  • 27/12/2019

Απόφ. ΔΝΣβ/οικ. 91220/Φ.2.2.1 Ανάθεση αρμοδιοτήτων για το έργο «Κυκλοφοριακή αναβάθμιση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4825/Β/24.12.2019

  • 27/12/2019

Απόφ. 130414 Εγκατάσταση Διατάξεων Διαφορικού Ρεύματος.(1)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4830/Β/24.12.2019

  • 27/12/2019

Απόφ. 131404 Τροποποίηση της 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24.02.2017 υπουργικής απόφασης που...

Περισσότερα

ΦΕΚ 778/Δ/24.12.2019

  • 27/12/2019

Απόφ. 5623 Διόρθωση-Συμπλήρωση-Τροποποίηση της 10545/2008 απόφασης του...

Περισσότερα

ΦΕΚ 779/Δ/24.12.2019

  • 27/12/2019

Απόφ. 9352/10-9-2019 Ανάκληση των αριθμ. 1157/21-3-1997, 1250/ 28-3-1997 και 1027/17-3-1997, 1161/21-3-1997,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 779/Δ/24.12.2019

  • 27/12/2019

Απόφ. 9353/10-9-2019 Ανάκληση των αριθμ. 1760, 1761, 1762, 1767/6-5-1985, αναδασωτέων αποφάσεων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 779/Δ/24.12.2019

  • 27/12/2019

Απόφ. 9354/10-9-2019 Ανάκληση των αριθμ. 1764, 1766 και 1763/6-5-1985 αναδασωτέων αποφάσεων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 779/Δ/24.12.2019

  • 27/12/2019

Απόφ. 9434/11-9-2019 Ανάκληση της αριθμ. 498/1-2-1987, αναδασωτέας απόφασης Νομάρχη...

Περισσότερα

ΦΕΚ 779/Δ/24.12.2019

  • 27/12/2019

Απόφ. 9355/10-9-2019 Ανάκληση της αριθμ. 190/20-1-1997, αναδασωτέας απόφασης Νομάρχη...

Περισσότερα

ΦΕΚ 779/Δ/24.12.2019

  • 27/12/2019

Απόφ. 9419/11-9-2019 Ανάκληση των αριθμ. 3498/2-9-1998 και 3532/4-9-1998 αναδασωτέων αποφάσεων...

Περισσότερα

© 1997 - 2019 Domiki.gr All rights reserved.