Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 193/Α/20.10.2021

  • 20/10/2021

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4843 Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4742/Β/14.10.2021

  • 14/10/2021

Απόφ. . Δ30/A3/276110 Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου και δικαιολογητικών,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4497/Β/29.09.2021

  • 30/9/2021

Απόφ. 105339 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 56673/20.5.2021 υπουργικής απόφασης «Έβδομη...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4497/Β/29.09.2021

  • 30/9/2021

Απόφ. 105334 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 56672/20.5.2021 υπουργικής απόφασης «Πέμπτη...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4497/Β/29.09.2021

  • 30/9/2021

Απόφ. 2/84259/0026 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2/10951/0026/31.1.2011 υπουργικής απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4447/Β/28.09.2021

  • 28/9/2021

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/89335/5599 Έγκριση Σχεδίου Δράσης για την Καταπολέμηση της Ενεργειακής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4271/Β/16.09.2021

  • 16/9/2021

Απόφ. 633 Τροποποίηση της απόφασης ΡΑΕ 643/2018 «Πλαίσιο Ανάπτυξης Απομακρυσμένων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 568/Δ/02.09.2021

  • 3/9/2021

Απόφ. 150066 Επανέγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) της Δημοτικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3971/Β/30.08.2021

  • 30/8/2021

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/74999/3024 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/ 15084/382/19.02.2019 υπουργικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3890/Β/20.08.2021

  • 23/8/2021

Απόφ. 213503 Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 59388/940/2020 απόφασης του Υφυπουργού...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.