Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 4498/Β/11.10.2018

  • 12/10/2018

Απόφ. 66169 / 23238 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4499/Β/11.10.2018

  • 12/10/2018

Απόφ. ΑΤΣΜΔΕ 0002334 ΕΞ 2018 Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 413/Δ/10.10.2018

  • 12/10/2018

Απόφ. 195520 Επανακαθορισμός ορίων αιγιαλού,παραλίας και παλαιού αιγιαλού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 413/Δ/10.10.2018

  • 12/10/2018

Απόφ. 171345 Επικύρωση καθορισμού οριοθέτησης τμήματος ρέματος ΛΥΚΟΡΑΧΙΤΗΣ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 414/Δ/12.10.2018

  • 12/10/2018

Απόφ. 15327 Οριστικοποίηση προκαταρκτικής γραμμής αιγιαλού (Π.Ο.Α.)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 178/Α/11.10.2018

  • 11/10/2018

Απόφ. 4568 Θέματα υδατοδρομίων, αστικών οδικών μεταφορών και λοιπές...

Περισσότερα

ΦΕΚ 179/Α/11.10.2018

  • 11/10/2018

Απόφ. 4569 I) Κεντρικά Αποθετήρια Τίτλων, II) Προσαρμογή της Ελληνικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 407/Δ/08.10.2018

  • 10/10/2018

Απόφ. 56304 Επικύρωση έκθεσης για τον καθορισμό ορίων αιγιαλού και...

Περισσότερα

ΦΕΚ 220/ΑΑΠ/08.10.2018

  • 10/10/2018

Απόφ. 108980 Ακύρωση της με αριθμ. πρωτ. ΠΕ.ΧΩ. οικ.1009/ΦΤροπ/2003/24-3-2003 απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 220/ΑΑΠ/08.10.2018

  • 10/10/2018

Απόφ. 27-09-18 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.