Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 2983/Β/24.07.2018

  • 24/7/2018

Απόφ. 1134 Προσθήκη νέων Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας.(1)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2941/Β/20.07.2018

  • 23/7/2018

Απόφ. 37558 Τροποποίηση-συμπλήρωση της 34817/15-07-2017 (ΦΕΚ 2131/Β) απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2957/Β/20.07.2018

  • 23/7/2018

Απόφ. 12203 Ανάκληση απόφασης Χωροθέτησης – Παραχώρησης Καταφυγίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2961/Β/23.07.2018

  • 23/7/2018

Απόφ. 123207 Έγκριση της αριθμ. 89/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2962/Β/23.07.2018

  • 23/7/2018

Διόρθωση σφάλματος στην 510/13-6-2018 απόφαση της Ρυθμιστικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2942/Β/20.07.2018

  • 23/7/2018

Απόφ. 74285/176/Φ113 Τροποποίηση - συμπλήρωση της οικ. 1032/166/ Φ.Γ.9.6.4 (Η)’ (Β’ 519...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2893/Β/19.07.2018

  • 20/7/2018

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΝΠΚ/ΤΤΠΝΚΜ/3 07107/220284/975/118 Χαρακτηρισμός ως κινητών μνημείων τετρακοσίων (400) αντικειμένων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2909/Β/19.07.2018

  • 20/7/2018

Απόφ. ΔΑΠ/A/Φ.4.2/οικ.176641/2214 Τρόπος υπολογισμού και διαδικασία κατάθεσης, αντικατάστασης,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2909/Β/19.07.2018

  • 20/7/2018

Απόφ. ΔΧΠ 0001660 ΕΞ 2018 Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πλημμύρες...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2945/Β/20.07.2018

  • 20/7/2018

Απόφ. ΔΙΠΥΔΥ/Φ.1500/30/23689 Ορισμός επιχειρησιακών μονάδων, υποκείμενων ή υπαγόμενων...

Περισσότερα

© 1997 - 2019 Domiki.gr All rights reserved.