Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 6210/Β/31.12.2018

  • 8/2/2019

Απόφ. Α.Π. 136860/1673/Φ15 Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας στις εγκαταστάσεις μεταποιητικών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 17/Α/07.02.2019

  • 7/2/2019

Απόφ. 4590 Ενδυνάμωση Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.),...

Περισσότερα

ΦΕΚ 17/ΑΑΠ/05.02.2019

  • 7/2/2019

Απόφ. 151072/3292/2018 Τροποποίηση της Πολεοδομικής Μελέτης αναθεώρησης οικισμού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 17/ΑΑΠ/05.02.2019

  • 7/2/2019

Απόφ. 380893/7338 Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού Σχεδίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 20/ΑΑΠ/05.02.2019

  • 7/2/2019

Απόφ. 7667 Κύρωση τμήματος του δικτύου κοινοχρήστων χώρων, σύμφωνα...

Περισσότερα

ΦΕΚ 295/Β/07.02.2019

  • 7/2/2019

Απόφ. 221 Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) ΔΕΥΑ του...

Περισσότερα

ΦΕΚ 256/Β/06.02.2019

  • 6/2/2019

Απόφ. 22841/18 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 256/Β/06.02.2019

  • 6/2/2019

Απόφ. 133 Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 16/ΑΑΠ/05.02.2019

  • 6/2/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/4659/57 Έγκριση αναθεώρησης του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 248/Β/05.02.2019

  • 6/2/2019

Απόφ. 90 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.