Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 291/Β/07.02.2019

  • 8/2/2019

Απόφ. 1210/9318 Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του ΝΠΔΔ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 324/Β/08.02.2019

  • 8/2/2019

Απόφ. 664 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 324/Β/08.02.2019

  • 8/2/2019

Απόφ. 663 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 18/Α/08.02.2019

  • 8/2/2019

Απόφ. Πρωτ. 2397-Διεκπ. 1144 Περί δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αποφάσεως...

Περισσότερα

ΦΕΚ 22/ΑΑΠ/07.02.2019

  • 8/2/2019

Απόφ. ΔΔΠ Γ 0000589 ΕΞ2019 Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης απαιτούμενων ιδιωτικών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 23/ΑΑΠ/07.02.2019

  • 8/2/2019

Απόφ. 5153 Κύρωση τμήματος υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 24/ΑΑΠ/07.02.2019

  • 8/2/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/6876/441/ Καθορισμός ορίων και όρων δόμησης στο Αττικό Ζωολογικό...

Περισσότερα

ΦΕΚ 24/ΑΑΠ/07.02.2019

  • 8/2/2019

Απόφ. ΔΔΠΓ0000596ΕΞ2019 Αναγκαστική απαλλοτρίωση γηπέδου στην περιοχή της Ανάληψης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 274/Β/07.02.2019

  • 8/2/2019

Απόφ. 879/Ζ1 Παράταση των προβλεπομένων στην παράγραφο 5 του άρθρου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 325/Β/08.02.2019

  • 8/2/2019

Απόφ. 137027/ΕΥΣΣΑ 2394 Τροποποίηση της 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24.02.2017 υπουργικής απόφασης που...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.