Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 379/Β/12.02.2019

  • 13/2/2019

Απόφ. 20630 Έγκριση της 11/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οιχαλίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 20/Α/13.02.2019

  • 13/2/2019

Απόφ. 4592 Κύρωση της από 31 Δεκεμβρίου 2018 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 342/Β/11.02.2019

  • 12/2/2019

Απόφ. 120967/38064 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 349/Β/11.02.2019

  • 12/2/2019

Απόφ. 14701 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 350/Β/11.02.2019

  • 12/2/2019

Απόφ. 14407 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 350/Β/11.02.2019

  • 12/2/2019

Απόφ. 14704 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 350/Β/11.02.2019

  • 12/2/2019

Απόφ. 14694 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 352/Β/11.02.2019

  • 12/2/2019

Απόφ. 514 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 352/Β/11.02.2019

  • 12/2/2019

Απόφ. 558 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 352/Β/11.02.2019

  • 12/2/2019

Απόφ. 560 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.