Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 208/Α/11.12.2018

  • 11/12/2018

Απόφ. 4582 Θεματικός τουρισμός – Ειδικές μορφές τουρισμού – Ρυθμίσεις...

Περισσότερα

ΦΕΚ 290/ΑΑΠ/06.12.2018

  • 10/12/2018

Απόφ. 70166/5.36.β4 Κύρωση τμήματος δικτύου κοινοχρήστων χώρων στον οικισμό...

Περισσότερα

ΦΕΚ 290/ΑΑΠ/06.12.2018

  • 10/12/2018

Απόφ. 272958/5116 Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού Σχεδίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5501/Β/07.12.2018

  • 10/12/2018

Απόφ. 3496 Ορισμός της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5529/Β/10.12.2018

  • 10/12/2018

Απόφ. Γ.Π./Δ12/οικ.64662/1976 Χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης σε άτομα που υπέστησαν...

Περισσότερα

ΦΕΚ 500/Δ/06.12.2018

  • 10/12/2018

Απόφ. 67254 Επικύρωση των οριογραμμών τμήματος υδατορέματος Αγίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5459/Β/06.12.2018

  • 7/12/2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/36928/2227 Τροποποίηση της H.Π. 23615/651/Ε.103/8-5-2014 κοινής υπουργικής απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5459/Β/06.12.2018

  • 7/12/2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/76076/275 Τροποποίηση της οικ. 170374/13-01-2016 απόφασης του Υπουργού ΠΕΝ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5503/Β/07.12.2018

  • 7/12/2018

Απόφ. 70633 Στεγαστική αποκατάσταση παλιννοστούντων ομογενών από...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5503/Β/07.12.2018

  • 7/12/2018

Απόφ. Δ.15/Δ΄/63100/1742 Ρύθμιση τρεχουσών και καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.