Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 399/Β/13.02.2019

  • 14/2/2019

Απόφ. 650/16457 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 399/Β/13.02.2019

  • 14/2/2019

Απόφ. 602/15135 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 399/Β/13.02.2019

  • 14/2/2019

Απόφ. 575/13929 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 402/Β/13.02.2019

  • 14/2/2019

Απόφ. 739/17935 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 403/Β/13.02.2019

  • 14/2/2019

Απόφ. 22594 Έγκριση της 1/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 403/Β/13.02.2019

  • 14/2/2019

Απόφ. 22197 Έγκριση της 12/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 403/Β/13.02.2019

  • 14/2/2019

Απόφ. 834/20010 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 403/Β/13.02.2019

  • 14/2/2019

Απόφ. 732/17911 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 404/Β/13.02.2019

  • 14/2/2019

Απόφ. 21995 Έγκριση της αριθμ. 15/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 428/Β/13.02.2019

  • 14/2/2019

Απόφ. 639/16336 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.