Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 5183/Β/19.11.2018

  • 19/11/2018

Απόφ. 1174 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5184/Β/19.11.2018

  • 19/11/2018

Απόφ. 13/2018 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου Περιφερειακού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 269/ΑΑΠ/15.11.2018

  • 16/11/2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/69722/1108 Έγκριση Αναθεώρησης του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5113/Β/15.11.2018

  • 16/11/2018

Απόφ. 178068 Εγκατάσταση και διαδρομή του Αγωγού Φυσικού Αερίου (ΑΦΑ)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 480/Δ/15.11.2018

  • 16/11/2018

Απόφ. 54631 Διαπιστωτική πράξη για την οριστικοποίηση της προκαταρκτικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 268/ΑΑΠ/14.11.2018

  • 15/11/2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/9412/292 Καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης σε ακίνητο...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5094/Β/15.11.2018

  • 15/11/2018

Απόφ. 3122.1-Τ19Β/78966/2018 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου:...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5129/Β/15.11.2018

  • 15/11/2018

Απόφ. 3122.1-Τ26/82514/2018 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκπόνηση των μελετών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5129/Β/15.11.2018

  • 15/11/2018

Απόφ. 188423/Ζ1 Καθορισμός των εδρών Σχολών και Τμημάτων του Πανεπιστημίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 474/Δ/14.11.2018

  • 15/11/2018

Απόφ. 64322 Επικύρωση έκθεσης για τον καθορισμό ορίων αιγιαλού και...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.