Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 233/Β/04.02.2019

  • 5/2/2019

Απόφ. 14 Παράταση ισχύος της με αριθμ. πρωτ. οικ. 6749/03-09-2015 απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 247/Β/05.02.2019

  • 5/2/2019

Απόφ. 83 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 229/Β/04.02.2019

  • 5/2/2019

Απόφ. 2610/819 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 208/Β/01.02.2019

  • 4/2/2019

Απόφ. 616/4016 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 567/Δ/31.12.2018

  • 4/2/2019

Απόφ. 6970 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέματος με αριθμό...

Περισσότερα

ΦΕΚ 207/Β/01.02.2019

  • 4/2/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/2343/174 Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας του Μητροπολιτικού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 224/Β/04.02.2019

  • 4/2/2019

Απόφ. 799/13510 Τροποποίηση της 4912/120862/5-11-2015 (Β΄ 2468) απόφασης του Υπουργού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 183/Β/31.01.2019

  • 1/2/2019

Απόφ. 120302/37884/2018 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 195/Β/31.01.2019

  • 1/2/2019

Απόφ. 45/7887 Τροποποίηση της αριθμ.158/16825/31-1-2018 απόφασης «Καθορισμός...

Περισσότερα

ΦΕΚ 213/Β/01.02.2019

  • 1/2/2019

Απόφ. 1037 Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.