Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 165/ΑΑΠ/02.08.2018

  • 9/8/2018

Απόφ. 17-07-18 Τροποποίηση του από 8.2.1979 π.δ. «Περί χορηγήσεως αδειών οικοδομών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 168/ΑΑΠ/08.08.2018

  • 9/8/2018

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/301374/31104/2846 Χαρακτηρισμός ως ιστορικού τόπου τμήματος του οικισμού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 168/ΑΑΠ/08.08.2018

  • 9/8/2018

Απόφ. 108212 Έγκριση απόφασης επανακαθορισμού χώρου που εξομοιώνεται...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3233/Β/07.08.2018

  • 9/8/2018

Απόφ. 13143 Τροποποίηση της αριθμ. 1746/21.01.2015 (Β΄ 135) κοινή υπουργική απόφαση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 272/Δ/31.07.2018

  • 9/8/2018

Απόφ. 8925/86283 Καθορισμός των ορίων αιγιαλού-παραλίας στη θέση «Μπελιάν»...

Περισσότερα

ΦΕΚ 276/Δ/31.07.2018

  • 9/8/2018

Απόφ. 123553 Οριστικοποίηση Οριογραμμής Αιγιαλού από (ΠΟΑ) σε περιοχές...

Περισσότερα

ΦΕΚ 276/Δ/31.07.2018

  • 9/8/2018

Απόφ. 123548 Οριστικοποίηση Οριογραμμής Αιγιαλού σε περιοχές του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 276/Δ/31.07.2018

  • 9/8/2018

Απόφ. 132254 Οριστικοποίηση Οριογραμμής αιγιαλού - Διάνυσμα 6- από «Εγκρέσι...

Περισσότερα

ΦΕΚ 164/ΑΑΠ/02.08.2018

  • 8/8/2018

Απόφ. 145402/2295 (ΣΧ: 132416/2082) Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Λαμίας μετά...

Περισσότερα

ΦΕΚ 166/ΑΑΠ/07.08.2018

  • 8/8/2018

Απόφ. 48080/2677 Χαρακτηρισμός ως διατηρητέων, δεκαεπτά (17) κτιρίων που βρίσκονται...

Περισσότερα

© 1997 - 2019 Domiki.gr All rights reserved.