Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 331/Β/29.01.2021

  • 29/1/2021

Απόφ. 127 Καθορισμός επιτοκίου Εντόκων Γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 335/Β/29.01.2021

  • 29/1/2021

Απόφ. 2228 ΕΞ 2021 Έναρξη λειτουργίας Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) στο...

Περισσότερα

ΦΕΚ 335/Β/29.01.2021

  • 29/1/2021

Απόφ. 8345 ΕΞ 2021 Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πυρκαγιές...

Περισσότερα

ΦΕΚ 14/Α/29.01.2021

  • 29/1/2021

Απόφ. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4769 α) Κύρωση της Διακυβερνητικής Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 271/Β/27.01.2021

  • 28/1/2021

Απόφ. ΔΣ 121/9 Παράταση των προθεσμιών για την υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 281/Β/27.01.2021

  • 28/1/2021

Απόφ. 7478 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 88408/24-8-2020 απόφασης του Υπουργού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 282/Β/27.01.2021

  • 28/1/2021

Απόφ. 8350 ΕΞ 2021 Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από το σεισμό της...

Περισσότερα

ΦΕΚ 310/Β/28.01.2021

  • 28/1/2021

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/6974/74 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 171563/131/ 21.02.2018 κοινής απόφασης του...

Περισσότερα

ΦΕΚ 311/Β/28.01.2021

  • 28/1/2021

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/6989/75 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑ-ΕΝ/57409/458/27.06.2019 (Β’...

Περισσότερα

ΦΕΚ 314/Β/28.01.2021

  • 28/1/2021

Απόφ. 1221 Αναγνώριση του φυσικού πόρου «ΘΕΡΜΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ, ΘΕΡΜΗΣ ΛΕΣΒΟΥ»...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.