Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 461/Δ/01.11.2018

  • 2/11/2018

Απόφ. 2741 Καθορισμός επιτρεπόμενης χρήσης γης του τεμαχίου αριθμ....

Περισσότερα

ΦΕΚ 462/Δ/01.11.2018

  • 2/11/2018

Απόφ. 86074/8573 Καθορισμός των οριογραμμών παραλίας και παλαιού αιγιαλού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 462/Δ/01.11.2018

  • 2/11/2018

Απόφ. 86553/8648 Μερικός επανακαθορισμός της οριογραμμής αιγιαλού και καθορισμός...

Περισσότερα

ΦΕΚ 463/Δ/01.11.2018

  • 2/11/2018

Απόφ. 19287 Διαπιστωτική πράξη για την οριστικοποίηση της προκαταρκτικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 464/Δ/01.11.2018

  • 2/11/2018

Απόφ. 86554/8649 Μερικός επανακαθορισμός της οριογραμμής αιγιαλού στη θέση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 464/Δ/01.11.2018

  • 2/11/2018

Απόφ. 90906/9140 Μερικός επανακαθορισμός της οριογραμμής αιγιαλού και καθορισμός...

Περισσότερα

ΦΕΚ 253/ΑΑΠ/30.10.2018

  • 1/11/2018

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/424947/43635/3848 Χαρακτηρισμός ως νεώτερου μνημείου του κτηριακού συγκροτήματος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 253/ΑΑΠ/30.10.2018

  • 1/11/2018

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ΤΠΔΝΣΜΜΤΠΙΤ/427262/43866/3874/1411 Χαρακτηρισμός ως νεώτερου μνημείου του τριώροφου κτηρίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4863/Β/31.10.2018

  • 1/11/2018

Απόφ. 60292 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4863/Β/31.10.2018

  • 1/11/2018

Απόφ. 60289 Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.