Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 513/Β/20.02.2019

  • 21/2/2019

Απόφ. 1429 Τροποποίηση της 2464/23-2-2012 απόφασης (ΦΕΚ 781/Β'/2012), όπως τροποποιήθηκε...

Περισσότερα

ΦΕΚ 485/Β/19.02.2019

  • 20/2/2019

Απόφ. 23371 Έγκριση της 4/21-1-2019 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του...

Περισσότερα

ΦΕΚ 485/Β/19.02.2019

  • 20/2/2019

Απόφ. 22728 Έγκριση της 15/14-1-2019 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 486/Β/19.02.2019

  • 20/2/2019

Απόφ. 1093/24087 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 491/Β/19.02.2019

  • 20/2/2019

Απόφ. 1738/15253 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 492/Β/19.02.2019

  • 20/2/2019

Απόφ. 10502/2948 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 493/Β/19.02.2019

  • 20/2/2019

Απόφ. 20129 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 493/Β/19.02.2019

  • 20/2/2019

Απόφ. 20315 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 493/Β/19.02.2019

  • 20/2/2019

Απόφ. 695/17236 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 489/Β/19.02.2019

  • 20/2/2019

Απόφ. 5406 Έγκριση καθορισμού λατομικών περιοχών στην Περιφερειακή...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.