Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 5438/Β/05.12.2018

  • 5/12/2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠ/83371/122 Υπολογισμός, χρόνος και διαδικασία απόδοσης μισθωμάτων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5441/Β/05.12.2018

  • 5/12/2018

Απόφ. 20595 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 16597/29.12.2010 (ΦΕΚ Β’ 2156) κοινής υπουργικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5447/Β/05.12.2018

  • 5/12/2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/85251/242 Έγκριση Εθνικού Σχεδίου αύξησης του αριθμού των κτιρίων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 497/Δ/03.12.2018

  • 5/12/2018

Απόφ. ΔΑΕΕ/οικ.2424 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών ρέματος Αγίου Γεωργίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 202/Α/04.12.2018

  • 4/12/2018

Απόφ. Πράξη 22 της 30-11-2018 Τροποποίηση της 48/11-12-2015 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Σύσταση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 199/Α/03.12.2018

  • 3/12/2018

Απόφ. 4577 Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2016/1148/ΕΕ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 200/Α/03.12.2018

  • 3/12/2018

Απόφ. 4578 Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και άλλες διατάξεις.(1)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 201/Α/03.12.2018

  • 3/12/2018

Απόφ. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4579 Υποχρεώσεις αερομεταφορέων σχετικά με τα αρχεία επιβατών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 283/ΑΑΠ/27.11.2018

  • 3/12/2018

Απόφ. 1790 Κύρωση τμήματος δικτύου κοινοχρήστων χώρων, εντός ορίων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 286/ΑΑΠ/28.11.2018

  • 3/12/2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/78523/1208 Έγκριση Αναθεώρησης του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.