Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 500/Β/20.02.2019

  • 21/2/2019

Απόφ. 7842 Τροποποίηση οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 500/Β/20.02.2019

  • 21/2/2019

Απόφ. 8207 Έγκριση τροποποίησης οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 505/Β/20.02.2019

  • 21/2/2019

Απόφ. 25810 Έγκριση της 11/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμιονίδας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 507/Β/20.02.2019

  • 21/2/2019

Απόφ. 666/16486 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 507/Β/20.02.2019

  • 21/2/2019

Απόφ. 625/15473 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 507/Β/20.02.2019

  • 21/2/2019

Απόφ. 21532 Έγκριση της 8/2019 απόφασης του Δημο- τικού Συμβουλίου Νότιας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 507/Β/20.02.2019

  • 21/2/2019

Απόφ. 694/17232 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 507/Β/20.02.2019

  • 21/2/2019

Απόφ. 665/16484 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 507/Β/20.02.2019

  • 21/2/2019

Απόφ. 663/16482 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 507/Β/20.02.2019

  • 21/2/2019

Απόφ. 690/17210 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.