Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 537/Β/21.02.2019

  • 21/2/2019

Απόφ. Αριθμ. Γρ. Προέδρου: 10 Χορήγηση εξουσιοδότησης για υπογραφή εγγράφων "Με εντολή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 46/Δ/20.02.2019

  • 21/2/2019

Απόφ. 5139 Κύρωση τμήματος υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 48/Δ/20.02.2019

  • 21/2/2019

Απόφ. 278047/2018 Αναγνώριση οδού εκτός σχεδίου ως προϋφιστάμενης του έτους...

Περισσότερα

ΦΕΚ 48/Δ/20.02.2019

  • 21/2/2019

Απόφ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/22538/316 Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 49/Δ/20.02.2019

  • 21/2/2019

Απόφ. 375 Επανακαθορισμός των οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 523/Β/21.02.2019

  • 21/2/2019

Απόφ. 14321 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 523/Β/21.02.2019

  • 21/2/2019

Απόφ. 14326 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 523/Β/21.02.2019

  • 21/2/2019

Απόφ. 14323 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 526/Β/21.02.2019

  • 21/2/2019

Απόφ. 2601/22543 Έγκριση της 9/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί...

Περισσότερα

ΦΕΚ 498/Β/20.02.2019

  • 21/2/2019

Απόφ. 19104 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.)...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.