Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 557/Β/22.02.2019

  • 25/2/2019

Απόφ. 12739 Τροποποίηση της 95839/19753/16.11.2011 (Β΄ 2744) απόφασης του Γενικού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 557/Β/22.02.2019

  • 25/2/2019

Απόφ. 20818 Τροποποίηση της 88860/10.05.2018 (Β΄ 1898) απόφασης του Γενικού Γραμματέα...

Περισσότερα

ΦΕΚ 557/Β/22.02.2019

  • 25/2/2019

Απόφ. 6840 Έγκριση τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 559/Β/22.02.2019

  • 25/2/2019

Απόφ. 19088 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 560/Β/22.02.2019

  • 25/2/2019

Απόφ. 1887/16413 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 567/Β/22.02.2019

  • 25/2/2019

Απόφ. Φ. 845/8/10856/Σ.2767 Έγκριση υπέρβασης του ανώτατου αριθμού των επιτρεπομένων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 53/Δ/22.02.2019

  • 25/2/2019

Απόφ. 20526 Άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ιδιοκτησίας και τροποποίηση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 53/Δ/22.02.2019

  • 25/2/2019

Απόφ. 5175 Κύρωση τμήματος υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 54/Δ/22.02.2019

  • 25/2/2019

Απόφ. 16975 Επανακαθορισμός ορίων Αιγιαλού -Παραλίας στη θέση από «Ξηροπήγαδο...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.