Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 583/Β/25.02.2019

  • 26/2/2019

Απόφ. 22241 Τροποποίηση της 94237/19367/10.11.2011 (Β' 2760) απόφασης του Γενικού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 583/Β/25.02.2019

  • 26/2/2019

Απόφ. 22552 Τροποποίηση της 71701/14986/29.08.2011 (Β' 2128) απόφασης του Γενικού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 583/Β/25.02.2019

  • 26/2/2019

Απόφ. 20850 Τροποποίηση της 71701/14986/29.08.2011 (Β’ 2128) απόφασης του Γενικού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 584/Β/25.02.2019

  • 26/2/2019

Απόφ. 26387 Έγκριση της 14/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 585/Β/25.02.2019

  • 26/2/2019

Απόφ. 1657/14313 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 585/Β/25.02.2019

  • 26/2/2019

Απόφ. 1673/14447 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 552/Β/22.02.2019

  • 25/2/2019

Απόφ. 1794 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 555/Β/22.02.2019

  • 25/2/2019

Απόφ. 30018 Έγκριση της 23/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Γορτυνίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 557/Β/22.02.2019

  • 25/2/2019

Απόφ. 779/18947 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 557/Β/22.02.2019

  • 25/2/2019

Απόφ. 720/17609 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.