Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 633/Β/27.02.2019

  • 27/2/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/13583/356 Χορήγηση έγκρισης λειτουργίας στη ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για τον Αγωγό...

Περισσότερα

ΦΕΚ 70/Δ/26.02.2019

  • 27/2/2019

Απόφ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/22545/318 Μη Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού Σχεδίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 32/Α/26.02.2019

  • 26/2/2019

Απόφ. ΝΟΜΟΣ 4596 Ι) Κύρωση του Πρωτοκόλλου υπ’ αριθμόν 16 στη Σύμβαση για...

Περισσότερα

ΦΕΚ 573/Β/25.02.2019

  • 26/2/2019

Απόφ. 1090 1η τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 13215/ 30-11-2017(Β΄ 4285):...

Περισσότερα

ΦΕΚ 575/Β/25.02.2019

  • 26/2/2019

Απόφ. 193 Παράταση ισχύος της οικ. 52890/4174/2014 κοινή υπουργική απόφαση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 580/Β/25.02.2019

  • 26/2/2019

Απόφ. ΑΤΝΣΥ/οικ. 37 Τροποποίηση της κοινής απόφασης με αριθμό 80855/5439/6-8-1992 των...

Περισσότερα

ΦΕΚ 582/Β/25.02.2019

  • 26/2/2019

Απόφ. 17271/5100 Διόρθωση της 114416/36174/17-01-2019 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 59/Δ/25.02.2019

  • 26/2/2019

Απόφ. 76/6422 Έγκριση Μελέτης ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε. Τρικερίου του Δήμου Νοτίου Πηλίου,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 583/Β/25.02.2019

  • 26/2/2019

Απόφ. 30623 Τροποποίηση της 73534/14184/18.10.2012 (Β' 3120) απόφασης του Γενικού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 583/Β/25.02.2019

  • 26/2/2019

Απόφ. 20794 Τροποποίηση της 64993/13431/5.9.2011 (Β' 2183) απόφασης του Γενικού...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.