Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 608/Β/26.02.2019

  • 27/2/2019

Απόφ. 1739/15262 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 608/Β/26.02.2019

  • 27/2/2019

Απόφ. 25133 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπη- ρεσίας (Ο.Ε.Υ.)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 611/Β/26.02.2019

  • 27/2/2019

Απόφ. 22506 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 611/Β/26.02.2019

  • 27/2/2019

Απόφ. 1345 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 617/Β/26.02.2019

  • 27/2/2019

Απόφ. 9639/2638 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 618/Β/26.02.2019

  • 27/2/2019

Απόφ. 8601 Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 619/Β/26.02.2019

  • 27/2/2019

Απόφ. 33521 Τροποποίηση της 64993/13431/5.9.2011 (Β΄ 2183) απόφασης του Γενικού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 619/Β/26.02.2019

  • 27/2/2019

Απόφ. 22479 Έγκριση της 1/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ξυλοκάστρου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 622/Β/26.02.2019

  • 27/2/2019

Απόφ. 27654 Έγκριση της 226/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βέλου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 69/Δ/26.02.2019

  • 27/2/2019

Απόφ. ΔΟΥ/οικ/625/Φ.275 Αποχαρακτηρισμός παλαιού τμήματος της Π.Ε.Ο.1 στο τμήμα...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.