Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 5143/Β/16.11.2018

  • 20/11/2018

Απόφ. 20336 Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) του...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5207/Β/20.11.2018

  • 20/11/2018

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΤΠΑΑΕ/583276/23085/3149/734 Τροποποίηση της αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΠΑΑΕ/ 408113/21902/2725/603/4-10-2017...

Περισσότερα

ΦΕΚ 271/ΑΑΠ/16.11.2018

  • 20/11/2018

Απόφ. Π.Δ.25-10-18 Τ ροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Ο.Τ....

Περισσότερα

ΦΕΚ 5716/Β/19.12.2018

  • 20/11/2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/88894/12666 Περιεχόμενο και μορφή των εντύπων των διοικητικών πράξεων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 194/Α/20.11.2018

  • 20/11/2018

Απόφ. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 101 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2013/59/Ευρατόμ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5183/Β/19.11.2018

  • 19/11/2018

Απόφ. 1174 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5184/Β/19.11.2018

  • 19/11/2018

Απόφ. 13/2018 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου Περιφερειακού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 269/ΑΑΠ/15.11.2018

  • 16/11/2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/69722/1108 Έγκριση Αναθεώρησης του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5113/Β/15.11.2018

  • 16/11/2018

Απόφ. 178068 Εγκατάσταση και διαδρομή του Αγωγού Φυσικού Αερίου (ΑΦΑ)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 480/Δ/15.11.2018

  • 16/11/2018

Απόφ. 54631 Διαπιστωτική πράξη για την οριστικοποίηση της προκαταρκτικής...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.