Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 637/Β/27.02.2019

  • 28/2/2019

Απόφ. 1889 Τροποποίηση της 8402/9-5-2012 (ΦΕΚ 1690/Β’/2012) απόφασης, όπως τροποποιήθηκε...

Περισσότερα

ΦΕΚ 638/Β/27.02.2019

  • 28/2/2019

Απόφ. 2141 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 638/Β/27.02.2019

  • 28/2/2019

Απόφ. 4833 + 1008 Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 639/Β/27.02.2019

  • 28/2/2019

Απόφ. 852 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 639/Β/27.02.2019

  • 28/2/2019

Απόφ. 1777 Τροποποίηση της 31637/7-12-2015 απόφασης (ΦΕΚ 2725/Β’/2015), όπως τροποποιήθηκε...

Περισσότερα

ΦΕΚ 602/Β/26.02.2019

  • 27/2/2019

Απόφ. 5367 Έγκριση της 173/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του...

Περισσότερα

ΦΕΚ 603/Β/26.02.2019

  • 27/2/2019

Απόφ. 14270/4232 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 603/Β/26.02.2019

  • 27/2/2019

Απόφ. 14502/4291 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 604/Β/26.02.2019

  • 27/2/2019

Απόφ. 28079 Τροποποίηση της 4260/791/23-01-2012 (Β' 231) απόφασης του Γενικού Γραμματέα...

Περισσότερα

ΦΕΚ 604/Β/26.02.2019

  • 27/2/2019

Απόφ. 20832 Τροποποίηση της αριθμ. 240982/21-12-2016 (Β’ 4398) απόφασης του Γενικού...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.