Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 6/Α/15.01.2021

  • 18/2/2021

Απόφ. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4765 Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο...

Περισσότερα

ΦΕΚ 25/Α/17.02.2021

  • 17/2/2021

Απόφ. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4777 Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 549/Β/12.02.2021

  • 12/2/2021

Απόφ. 31588/ΔΑΦ Συμπλήρωση της παρ. 1 του άρθρου 21 της υπό στοιχεία ΔΑΕΕ/οικ.2287/27-12-2016...

Περισσότερα

ΦΕΚ 15/Α/29.01.2021

  • 11/2/2021

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4770 Ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στον νησιωτικό χώρο, διατάξεις...

Περισσότερα

ΦΕΚ 17/Α/05.02.2021

  • 6/2/2021

Απόφ. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4772 Διενέργεια Γενικών Απογραφών έτους 2021 από την Ελληνική...

Περισσότερα

ΦΕΚ 319/Β/29.01.2021

  • 2/2/2021

Απόφ. 3122.1-Τ29/3943/2021 Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για την εκτέλεση του έργου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 319/Β/29.01.2021

  • 2/2/2021

Απόφ. 523 Καθορισμός ειδικής εισφοράς, διαδικασίας επιβολής της...

Περισσότερα

ΦΕΚ 319/Β/29.01.2021

  • 2/2/2021

Απόφ. 3122.1-Τ29/3922/2021 Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για την εκτέλεση του έργου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 16/Α/01.02.2021

  • 1/2/2021

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4771 Κύρωση: α) της από 11.12.2020 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 342/Β/30.01.2021

  • 30/1/2021

Απόφ. Y8 Σύσταση Ομάδας Εργασίας για την υλοποίηση και υποστήριξη...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.