Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 36/Α/01.03.2019

  • 1/3/2019

Απόφ. ΝΟΜΟΣ 4598 Ίδρυση παιδικού σταθμού στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 675/Β/28.02.2019

  • 28/2/2019

Απόφ. 10701 ΕΞ 2019 Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πλημμύρες...

Περισσότερα

ΦΕΚ 35/Α/28.02.2019

  • 28/2/2019

Απόφ. ΝΟΜΟΣ 4597 Για την κύρωση των Συμβάσεων Παραχώρησης που έχουν συναφθεί...

Περισσότερα

ΦΕΚ 71/Δ/27.02.2019

  • 28/2/2019

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ΤΠΔΝΣΜΜΤΠΙΤ/49418/5362/402/107 Μερική άρση (ανάκληση) της ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/642/23214/13-05-1998 υπουργικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 75/Δ/27.02.2019

  • 28/2/2019

Απόφ. 202 Επαναχάραξη - Επανακαθορισμός Οριογραμμής αιγιαλού και...

Περισσότερα

ΦΕΚ 634/Β/27.02.2019

  • 28/2/2019

Απόφ. 21934 Τροποποίηση της αριθμ. 104728/21527/08.12.2011 (Β’ 2744) απόφασης του...

Περισσότερα

ΦΕΚ 634/Β/27.02.2019

  • 28/2/2019

Απόφ. 27117 Έγκριση της 4/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 635/Β/27.02.2019

  • 28/2/2019

Απόφ. 1746/15302 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 635/Β/27.02.2019

  • 28/2/2019

Απόφ. 9132 Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 637/Β/27.02.2019

  • 28/2/2019

Απόφ. 1110 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.)...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.